Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ VS. změna nabídky – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Tomáš Machurek 8.06.2020 Praha 1.800,- Kč

Vyjednávání

Komunikace Mgr. Klára Zbořilová 9.06.2020 Praha 2470,- Kč

Chyby ve veřejných zakázkách

Veřejné zakázky Ing. Ondřej Hartman 10.06.2020 Praha 2470,- Kč

Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 12.06.2020 Praha 2350,- Kč

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a související otázky

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 15.06.2020 Praha 2470,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 17.06.2020 Praha 2450,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly II. – řešení kontrolních zjištění v praxi

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 18.06.2020 Praha 2650,- Kč

Kontrola veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 22.06.2020 Praha 2350,- Kč

Kurz účetnictví od A-Z pro kontrolní a řídící pracovníky (2 dny)

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 23.06.2020 Praha 5500,- Kč

Zadávání veřejných zakázek v roce 2020

Veřejné zakázky Mgr. Tomáš Machurek 25.06.2020 Praha 2550,- Kč

Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout

Komunikace Mgr. Drahomíra Švancarová
Mgr. Hana Dvořáková
8.09.2020 Praha 2400,- Kč

Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout II

Komunikace Mgr. Drahomíra Švancarová 9.09.2020 Praha 2400,- Kč

Stress Management

Komunikace Mgr. Rostislav Bezděk 10.09.2020 Praha 2400,- Kč

Finanční kontrola ve veřejné správě – NOVELA

Finanční kontrola Mgr. Jana Kranecová 15.09.2020 Praha 2570,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 16.09.2020 Praha 2470,- Kč

Vnitřní směrnice v oblasti VZ – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 17.09.2020 Praha 1.800,- Kč

Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 22.09.2020 Praha 2470,- Kč

Zadávání veřejných zakázek dělených na části

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 23.09.2020 Praha 2450,- Kč

Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 24.09.2020 Praha 1.900,- Kč

Veřejné zakázky A – Z I. (2 dny)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 30.09.2020 Praha 5500,- Kč