Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Vnitřní směrnice v oblasti VZ – NOVINKA

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 7.09.2021 Praha 1.800,- Kč

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů
I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Alexandra Parnaiová 8.09.2021 ONLINE
Praha
1800,- Kč

Chyby ve veřejných zakázkách

I v online formě
Veřejné zakázky
Ing. Ondřej Hartman 14.09.2021 Praha 2450,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu (a zjednodušené podlimitní řízení)

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 15.09.2021 Praha 2450,- Kč

Intenzivní kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky (4 dny)

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 20.09.2021 Praha 9.470,- Kč

Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek a praktické problémy jeho evidence a účtování

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 5.10.2021 Praha 2450,- Kč

Transfery, praktické problémy jejich účtování

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 6.10.2021 Praha 2470,- Kč

Způsobilost výdajů

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Ondřej Hartman 7.10.2021 ONLINE 2470,- Kč

Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 8.10.2021 Praha 2470,- Kč

Zadávání veřejných zakázek dělených na části

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 12.10.2021 Praha 2450,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 13.10.2021 Praha 2450,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly II. – řešení kontrolních zjištění v praxi

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 14.10.2021 Praha 2650,- Kč

Finanční kontrola ve veřejné správě

Finanční kontrola
I v online formě
Mgr. Jana Kranecová 15.10.2021 Praha 2570,- Kč

Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout I.

I v online formě
Komunikace
Mgr. Drahomíra Švancarová
Mgr. Hana Dvořáková
15.10.2021 Praha 2400,- Kč

Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout II

I v online formě
Komunikace
Mgr. Drahomíra Švancarová 20.10.2021 Praha 2400,- Kč

Inventarizace

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 21.10.2021 Praha 2350,- Kč

Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 22.10.2021 Praha 2350,- Kč

Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 25.10.2021 Praha 1.900,- Kč

Stress Management

I v online formě
Komunikace
Mgr. Rostislav Bezděk 26.10.2021 Praha 2400,- Kč

Oběh účetních dokladů v podmínkách zákona o finanční kontrole

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 2.11.2021 Praha 2550,- Kč