Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek – pouze PREZENČNĚ – OBSAZENO

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 27.02.2024 Praha 2450,- Kč

Předběžné tržní konzultace v praxi; jak je odlišit od průzkumu trhu (pouze online + záznam)

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 28.02.2024 online 1800,- Kč

Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně – pouze PREZENČNĚ

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 5.03.2024 Praha 2223,- Kč

Zadávání veřejných zakázek od A do Z I. (2 dny) – včetně NOVELY 2023 (pouze online+záznam)

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 6.03.2024 online 5445,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu – POUZE PREZENČNĚ

Veřejné zakázky Mgr. Hana Novotná 12.03.2024 Praha 2223,- Kč

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek 2023 a její dosavadní aplikace

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 13.03.2024 online
Praha
2448,- Kč

Finanční kontrola ve veřejné správě

Finanční kontrola
I v online formě
Mgr. Jana Kranecová, Ph.D. 14.03.2024 online
Praha
2448,- Kč

Nákup potravin z pohledu ZZVZ – ONLINE

Veřejné zakázky Ing. Petr Kostelný 18.03.2024 online 0,- Kč

Vyloučení účastníka – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Mojmír Florian 20.03.2024 online
Praha
2790,- Kč

Kvalifikace ve veřejných zakázkách

Veřejné zakázky Mgr. Tomáš Machurek 21.03.2024 online
Praha
2790,- Kč

Zjednodušené podlimitní řízení – POUZE ONLINE (včetně záznamu)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 3.04.2024 online 2448,- Kč

Problematika změny závazku ve veřejných zakázkách

Dodavatelé
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 4.04.2024 online
Praha
2448,- Kč

Kurz účetnictví od A-Z pro kontrolní a řídící pracovníky (2 dny) – pouze PREZENČNĚ

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 9.04.2024 Praha 5500,- Kč

Nejčastější chyby ve veřejných zakázkách – zaměřeno na kontrolu

I v online formě
Veřejné zakázky
Ing. Ondřej Hartman 11.04.2024 online
Praha
2448,- Kč

Zákon č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Finanční kontrola JUDr. Adéla Heřmanová 16.04.2024 online
Praha
2790,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 17.04.2024 online
Praha
2448,- Kč

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření OSS, SPO a související otázky

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 14.05.2024 online
Praha
2448,- Kč

Kontrolní listy k veřejným zakázkám

Kontrola a vnitřní řízení
Veřejné zakázky
Mgr. Hana Novotná 15.05.2024 online
Praha
2448,- Kč

Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Dotace
Finanční kontrola
Účetnictví
Mgr. Tomáš Jandora 16.05.2024 online
Praha
2790,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 22.05.2024 online
Praha
2448,- Kč