Praha | ČMÚD.cz


Senovážné nám. 23
Praha 1
www.smkos-kcentrum.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek a praktické problémy jeho evidence a účtování

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 5.10.2021 Praha 2450,- Kč

Dynamický nákupní systém a rámcové smlouvy – NOVINKA

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 8.10.2021 Praha 2470,- Kč

Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 11.10.2021 Praha 2470,- Kč

Zadávání veřejných zakázek dělených na části

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 12.10.2021 Praha 2450,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 13.10.2021 Praha 2450,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly II. – řešení kontrolních zjištění v praxi

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 14.10.2021 Praha 2650,- Kč

Finanční kontrola ve veřejné správě

Finanční kontrola
I v online formě
Mgr. Jana Kranecová 15.10.2021 Praha 2570,- Kč

Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout I.

I v online formě
Komunikace
Mgr. Drahomíra Švancarová
Mgr. Hana Dvořáková
19.10.2021 Praha 2400,- Kč

Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout II

I v online formě
Komunikace
Mgr. Drahomíra Švancarová 20.10.2021 Praha 2400,- Kč

Inventarizace

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 21.10.2021 Praha 2350,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu (a zjednodušené podlimitní řízení)

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 22.10.2021 Praha 2450,- Kč

Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 25.10.2021 Praha 1.900,- Kč

Stress Management

I v online formě
Komunikace
Mgr. Rostislav Bezděk 26.10.2021 Praha 2400,- Kč

Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 27.10.2021 Praha 2350,- Kč

Nový stavební zákon

Stavební zákon Ing. Eliška Barčáková 1.11.2021 ONLINE
Praha
2550,- Kč

Oběh účetních dokladů v podmínkách zákona o finanční kontrole

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 2.11.2021 Praha 2550,- Kč

Praktické příklady účtování

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 3.11.2021 Praha 2650,- Kč

Rozhodování o poskytování dotací financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů

Dotace
Evropské fondy
I v online formě
Mgr. Martin Fatura
Mgr. Martin Strakoš
4.11.2021 Praha 1800,- Kč

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 5.11.2021 Praha 1275,- Kč

Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ VS. změna nabídky

PREZENČNÍ FORMA
Veřejné zakázky
Mgr. Tomáš Machurek 8.11.2021 Praha 1800,- Kč