Praha | Český a moravský účetní dvůr


Senovážné nám. 23
Praha 1
www.smkos-kcentrum.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Novela zákoníku práce se zaměřením na dohody o provedení práce a pracovní činnosti

I v online formě JUDr. Ladislav Jouza 24.09.2024 online
Praha
2790,- Kč

Aspekty pojištění z hlediska orgánů veřejné správy

I v online formě Josef Dvořák 2.10.2024 online
Praha
2448,- Kč

Průběh kontroly u příjemců dotací – práva a povinnosti kontrolované osoby včetně eventuálních námitek

I v online formě
Kontrola a vnitřní řízení
Ing. Bc. Michal Sklenář 9.10.2024 online
Praha
2448,- Kč

Finanční kontrola ve veřejné správě

Finanční kontrola
I v online formě
Mgr. Jana Kranecová, Ph.D. 10.10.2024 online
Praha
2693,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu – POUZE PREZENČNĚ

Veřejné zakázky Mgr. Hana Novotná 15.10.2024 Praha 2223,- Kč

Novela zákona o účetnictví

I v online formě
Účetnictví
Ing. et Ing. Jáchym Lukeš
Ing. Jakub Bažan
17.10.2024 online
Praha
2790,- Kč

Nejčastější chyby ve veřejných zakázkách – zaměřeno na kontrolu

I v online formě
Veřejné zakázky
Ing. Ondřej Hartman 22.10.2024 online
Praha
2693,- Kč

Transfery, praktické problémy jejich účtování

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 23.10.2024 online
Praha
2702,- Kč

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Veřejné zakázky Ing. Jan Plešmíd
Mgr. Pavel Herman
5.11.2024 online
Praha
2448,- Kč

Problematika změny závazku ve veřejných zakázkách

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 14.11.2024 online
Praha
2693,- Kč

Prováděcí vyhlášky a výkladová stanoviska k ZZVZ (po novelizaci)

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 20.11.2024 online
Praha
2448,- Kč

Inventarizace

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 21.11.2024 online
Praha
2702,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 26.11.2024 online
Praha
2448,- Kč

Zadávání veřejných zakázek v roce 2024

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Tomáš Machurek 3.12.2024 online
Praha
2790,- Kč

Zákon č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Finanční kontrola JUDr. Adéla Heřmanová 5.12.2024 online
Praha
2790,- Kč

Vyloučení účastníka – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Mojmír Florian 10.12.2024 online
Praha
2790,- Kč

Kontrolní listy k veřejným zakázkám – novinka- 2 dny

Kontrola a vnitřní řízení
Veřejné zakázky
Mgr. Hana Novotná 11.12.2024 online
Praha
4850,- Kč