Praha | Český a moravský účetní dvůr


Senovážné nám. 23
Praha 1
www.smkos-kcentrum.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření OSS, SPO a související otázky

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 14.05.2024 online
Praha
2448,- Kč

Kontrolní listy k veřejným zakázkám

Kontrola a vnitřní řízení
Veřejné zakázky
Mgr. Hana Novotná 15.05.2024 online
Praha
2448,- Kč

Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Dotace
Finanční kontrola
Účetnictví
Mgr. Tomáš Jandora 16.05.2024 online
Praha
2790,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 22.05.2024 online
Praha
2448,- Kč

Vyloučení účastníka – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Mojmír Florian 4.06.2024 online
Praha
2790,- Kč

Dotace z pohledu účetnictví a rozpočtu

Dotace
Účetnictví
Ing. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
5.06.2024 online
Praha
2790,- Kč

Zadávání veřejných zakázek v roce 2024

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Tomáš Machurek 6.06.2024 online
Praha
2790,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 11.06.2024 online
Praha
2448,- Kč

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Veřejné zakázky Ing. Jan Plešmíd
Mgr. Pavel Herman
12.06.2024 online
Praha
2448,- Kč

Zákon č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Finanční kontrola JUDr. Adéla Heřmanová 13.06.2024 online
Praha
2790,- Kč