Praha | ČMÚD.cz


Senovážné nám. 23
Praha 1
www.smkos-kcentrum.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA se zvýrazněním problematiky rozpočtového provizoria

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 31.01.2022 ONLINE
Praha
2720,- Kč

Registr smluv (Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv)

GDPR
I v online formě
Registr smluv
Mgr. Oldřich Kužílek 22.02.2022 Praha 3100,- Kč

Dynamický nákupní systém a rámcové smlouvy – NOVINKA

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 24.02.2022 Praha 2720,- Kč

Způsobilost výdajů

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Ondřej Hartman 1.03.2022 Praha 2720,- Kč

Výkladová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek – doplněno o NOVELU

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 2.03.2022 Praha 2720,- Kč

Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 3.03.2022 Praha 2470,- Kč

Nový stavební zákon

Stavební zákon Ing. Eliška Barčáková 9.03.2022 Praha 2720,- Kč

Digitalizace účetnictví

I v online formě
Účetnictví
Veřejné zakázky
Martina Pipíšková 10.03.2022 Praha 3100,- Kč

Vnitřní směrnice v oblasti VZ – NOVINKA

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 15.03.2022 Praha 2470,- Kč

Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 16.03.2022 Praha 2720,- Kč

Problematika porušování zákona o účetnictví

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 17.03.2022 Praha 2720,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 22.03.2022 Praha 2720,- Kč

Zadávání veřejných zakázek od A do Z I. (2 dny)

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 23.03.2022 Praha 6050,- Kč

Kurz účetnictví od A do Z pro kontrolní a řídící pracovníky (2 denní)

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 29.03.2022 Praha 6050,- Kč

Oběh účetních dokladů v podmínkách zákona o finanční kontrole

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 5.04.2022 Praha 2720,- Kč

Praktické příklady účtování

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 6.04.2022 Praha 2720,- Kč

Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 7.04.2022 Praha 2720,- Kč

Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ VS. změna nabídky

PREZENČNÍ FORMA
Veřejné zakázky
Mgr. Tomáš Machurek 26.04.2022 Praha 3100,- Kč

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a související otázky

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 27.04.2022 Praha 2720,- Kč

Kontrola veřejných zakázek

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 28.04.2022 Praha 2720,- Kč