Praha | Český a moravský účetní dvůr


Senovážné nám. 23
Praha 1
www.smkos-kcentrum.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Zadávání veřejných zakázek A-Z II. (2 dny) – obsahuje NOVELU ZZVZ 2023

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 6.12.2023 online
Praha
5445,- Kč

Způsobilost výdajů

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Ondřej Hartman 12.12.2023 online
Praha
2448,- Kč

Podlimitní řízení (včetně zjednodušeného podlimitního řízení)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 13.12.2023 online
Praha
2448,- Kč

Zadávání veřejných zakázek v roce 2023

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Tomáš Machurek 14.12.2023 online
Praha
2790,- Kč