online | ČMÚD.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 25.10.2023 online
Praha
2223,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Hana Novotná 31.10.2023 online
Praha
2223,- Kč

Způsobilost výdajů

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Ondřej Hartman 1.11.2023 online
Praha
2448,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 2.11.2023 online
Praha
2448,- Kč

Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Dotace
Finanční kontrola
Účetnictví
Mgr. Tomáš Jandora 7.11.2023 online
Praha
2790,- Kč

Zadávání veřejných zakázek od A do Z I. (2 dny) – obsahuje NOVELU ZZVZ 2023

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 8.11.2023 online
Praha
5445,- Kč

Kontrolní listy k veřejným zakázkám

Kontrola a vnitřní řízení
Veřejné zakázky
Mgr. Hana Novotná 15.11.2023 online
Praha
2448,- Kč

Dotace z pohledu účetnictví a rozpočtu

Ing. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
21.11.2023 online
Praha
2790,- Kč

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 22.11.2023 online
Praha
2448,- Kč

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření OSS, SPO a související otázky

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 23.11.2023 online
Praha
2448,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 28.11.2023 online
Praha
2448,- Kč

Finanční kontrola ve veřejné správě

Finanční kontrola
I v online formě
Mgr. Jana Kranecová 30.11.2023 online
Praha
2448,- Kč

Zadávání veřejných zakázek A-Z II. (2 dny) – obsahuje NOVELU ZZVZ 2023

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 6.12.2023 online
Praha
5445,- Kč

Podlimitní řízení (včetně zjednodušeného podlimitního řízení)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 13.12.2023 online
Praha
2448,- Kč

Zadávání veřejných zakázek v roce 2023

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Tomáš Machurek 14.12.2023 online
Praha
2790,- Kč