Finanční kontrola | ČMÚD.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 13.10.2021 Praha 2450,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly II. – řešení kontrolních zjištění v praxi

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 14.10.2021 Praha 2650,- Kč

Finanční kontrola ve veřejné správě

Finanční kontrola
I v online formě
Mgr. Jana Kranecová 15.10.2021 Praha 2570,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 10.11.2021 Praha 2470,- Kč

Postupy poskytovatelů dotací při porušení podmínek dotací

Dotace
Finanční kontrola
I v online formě
Mgr. Lukáš Křivka 26.11.2021 Praha 2300,- Kč

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a související otázky

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 3.12.2021 Praha 2470,- Kč

Zákon č. 250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Finanční kontrola Mgr. Martina Schneebergerová 31.12.2021 Praha 2470,- Kč