Finanční kontrola | ČMÚD.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Online seminář: Kontrola a kontrolní protokoly – řešení kontrolních zjištění v praxi

Finanční kontrola
Online
Ing. Bc. Michal Sklenář 8.12.2020 Praha 1325,- Kč

Online seminář: Postupy poskytovatelů dotací při porušení podmínek dotací – workshop

Dotace
Finanční kontrola
Online
Mgr. Lukáš Křivka 9.12.2020 Praha 1150,- Kč

Online seminář: Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a související otázky

Finanční kontrola
Online
JUDr. Zdeněk Lankaš 11.12.2020 Praha 1235,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 26.02.2021 Praha 2470,- Kč

Finanční kontrola ve veřejné správě

Finanční kontrola Mgr. Jana Kranecová 17.03.2021 Praha 2570,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 28.04.2021 Praha 2450,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly II. – řešení kontrolních zjištění v praxi

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 29.04.2021 Praha 2650,- Kč

Způsobilost výdajů

Finanční kontrola Ing. Ondřej Hartman 13.05.2021 Praha 2450,- Kč

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a související otázky

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 21.05.2021 Praha 2470,- Kč

Zákon č. 250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Finanční kontrola Mgr. Martina Schneebergerová 31.12.2021 Praha 2470,- Kč