Finanční kontrola | Český a moravský účetní dvůr

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 11.06.2024 online
Praha
2448,- Kč

Zákon č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Finanční kontrola JUDr. Adéla Heřmanová 13.06.2024 online
Praha
2790,- Kč