Účetnictví | Český a moravský účetní dvůr

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Dotace
Finanční kontrola
Účetnictví
Mgr. Tomáš Jandora 16.05.2024 online
Praha
2790,- Kč

Dotace z pohledu účetnictví a rozpočtu

Dotace
Účetnictví
Ing. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
5.06.2024 online
Praha
2790,- Kč