Dotace | Český a moravský účetní dvůr

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb. – pouze online

Dotace
Finanční kontrola
Účetnictví
Mgr. Tomáš Jandora 28.11.2024 online 2790,- Kč