Dotace | ČMÚD.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Dotace
Finanční kontrola
Účetnictví
Mgr. Tomáš Jandora 7.11.2023 online
Praha
2790,- Kč