Dotace z pohledu účetnictví a rozpočtu – pouze online

Kód: C/31
Kategorie: Dotace, Účetnictví
Termín: 13.11.2024
Čas konání: 9:00-13:30
Místo konání:
Pouze online
Cena bez DPH: 2790,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-681/2023

I ve formě online!

Semináře je i v online variantě - živý přenos. 

Více k online přenosům zde.

Dotace z pohledu účetnictví a rozpočtu

Cílem semináře je procvičení a prohloubení znalostí v oblasti účetního a rozpočtového zachycení transferů na straně územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zejména dotací poskytovaných z veřejných rozpočtů. V rámci semináře budou také zmíněny vybrané oblasti z finančního hospodaření územních samosprávných celků a zdůrazněny postupy při poskytování dotací podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů.

Obsah:

 • připravované legislativní změny v oblasti účetnictví a rozpočtu (nový zákon o účetnictví, novela rozpočtových pravidel územních rozpočtů, novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, novela vyhlášky č. 5/2014 Sb. a novela vyhlášky o rozpočtové skladbě)
 • Vybrané oblasti z finančního hospodaření územních samosprávných celků a rozpočtového procesu (rozpočet ÚSC a jeho obsah, rozpis rozpočtu, změny rozpočtu, kompenzační peněžní operace)
 • Základní východiska a pravidla pro poskytování dotací podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů
 • Vymezení transferů v právních předpisech v oblasti účetnictví a v rozpočtu
 • Vymezení transferů v Mezinárodních účetních standardech pro veřejný sektor
 • Aplikace vyhlášky o finančním vypořádání dotací poskytovaných se státního rozpočtu (ex-ante, ex-post a kombinované platby)
 • Třídění příjmů a výdajů z dotací, příspěvků a náhrad podle jednotlivých hledisek, včetně praktické aplikace jednotlivých rozpočtových položek
 • Metodická doporučení v oblasti třídění transferů podle rozpočtové skladby (vykazování účelových znaků v případě transferů poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů a národního fondu, vykazování dopravní obslužnosti, zatřídění finančního vypořádání dotací, zjednodušená metoda vykazování dotací operačních programů)
 • ČÚS č. 703 – Transfery
  • transfery poskytované s vypořádáním a bez vypořádání
  • investiční a neinvestiční (provozní) transfery
  • vratky transferů
 • ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje
  • transferový podíl
  • časové rozlišení investičního transferu
  • investiční příspěvek

Pro koho je kurz určen: Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, rozpočtáře, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů územních samosprávných celků, auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.

Pouze online

 

 

Komentáře

No Thoughts on Dotace z pohledu účetnictví a rozpočtu – pouze online

Leave A Comment