Reference

Objednatel

Název zakázky

Druh VZ

Typ zadávacího řízení

Dotace

Termín

Poznámka

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, nezisková organizace

Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – pořízení mikrobusů

dodávky

zjednodušené podlimitní řízení a § 53 Zákona

IROP

I.23

podlimit

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Univerzální nosiče výměnných nástaveb – příslušenství

dodávky

Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona

ne

I.23

nadlimit

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Nosiče výměnných nástaveb 4×4 a 6×6 + nástavby

dodávky

Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona

ne

XII.22

nadlimit

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, nezisková organizace

Ekologicky šetrné automobily pro Diakonii Západ

dodávky

Zjednodušené podlimitní řízení realizované na základě § 3 písm. a) a § 53 Zákona

IROP

XI.22

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Revitalizace autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

služby

Jednací řízení bez uveřejnění realizované na základě § 3 písm. e) a § 65 Zákona

ne

XI.22

nadlimit

Římskokatolická farnost – děkanství Holohlavy

Oprava krovu lodi a střešního pláště lodi a presbyteria včetně souvisejících prací na kostele sv. Mikuláše

stavební práce

zjednodušené podlimitním řízení realizované na základě § 3 písm. a) a § 53 Zákona

MK ČR

X.22

podlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Laboratorní přístroje pro USKVBL

dodávky

Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona

ne

IX.22

nadlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

soutěž o návrh

OTEVŘENÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKO-DOPRAVNÍ DVOUFÁZOVOU PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

ne

IX.22

nadlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Rekonstrukce ulice Zborovská

stavební práce

zjednodušené podlimitním řízení realizované na základě § 3 písm. a) a § 53 Zákona

ne

IX.22

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Úprava střechy, obvodového pláště a příchozí komunikace školní jídelny

stavební práce

zjednodušené podlimitním řízení realizované na základě § 3 písm. a) a § 53 Zákona

ne

VIII.22

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku Stanovice – Žireč

stavební práce

zjednodušené podlimitním řízení realizované na základě § 3 písm. a) a § 53 zákona

ne

VIII.22

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

UTM firewall včetně instalace a implementace

dodávky

Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona

ne

VII.22

nadlimitní

Město Dvůr Králové nad Labem

Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem

služby

Otevřená výzva

ne

V.22

VZMR

Město Dvůr Králové nad Labem

Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem

stavební práce

Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona

ne

IV.22

podlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Laboratorní přístroje pro USKVBL

dodávky

Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 zákona

ne

III.22

nadlimitní

Město Dvůr Králové nad Labem

Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

služby

Jednací řízení bez uveřejnění realizované na základě § 3 písm. e) a § 65 Zákona

ne

II.22

nadlimitní

Město Dvůr Králové nad Labem

Zpracování architektonického návrhu na řešení rekonstrukce areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem

soutěž o návrh

otevřená anonymní architektonická soutěž o návrh

ne

XII.21

nadlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem – Verdek, Pěší komunikace – II. etapa – léto 2021

stavební práce

zjednodušené podlimitním řízení realizované na základě § 3 písm. a) a § 53 Zákona

ne

XII.21

podlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Laboratorní přístroj pro USKVBL – Biohazard box

dodávky

Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona

ne

XII.21

nadlimit

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

Dodávka mobiliáře – nábytek

dodávky

Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona

IROP

XI.21

nadlimit

Diakonie  ČCE – středisko Západní Čechy, nezisková organizace – církevní právnická osoba

Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata

stavební práce

podlimitní veřejnou zakázku

IROP

IX.21

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem – vrtné práce, hydrodynamické zkoušky a doprovodné práce

stavební práce

zjednodušené podlimitním řízení realizované na základě § 3 písm. a) a § 53 Zákona

ne

VIII.21

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Stabilizace skalního masivu u nádraží

stavební práce

zjednodušené podlimitním řízení realizované na základě § 3 písm. a) a § 53 Zákona

ne

VII.21

podlimit

Obec Sobětuchy

Rekonstrukce obecního úřadu Sobětuchy

stavební práce

zjednodušené podlimitním řízení realizované na základě § 3 písm. a) a § 53 Zákona

ne

II.21

podlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Vybavení úřední laboratoře

dodávky

otevřené řízení dle § 56 zákona

ne

I.21

nadlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr Králové nad Labem

služby

otevřené řízení dle § 56 zákona

ne

XII.20

nadlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží Domu Žofie

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona

ne

XI.20

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem – STL plynovod a přípojky

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona

ne

X.20

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Tiskové řešení MěÚ Dvůr Králové nad Labem – vyhrazená veřejná zakázka

dodávky

zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona

ne

IX.20

podlimit

České přístavy, a.s.

Pořízení kolejových jeřábů – překladiště KD Mělník

dodávky

zakázka vyšší hodnoty zadávané formou otevřené výzvy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

OP Doprava

IX.20

zakázka vyšší hodnoty

Biskupství královéhradecké

HK. J. Koziny č. p. 1237 – Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu v Hradci Králové – mobiliář interiéru a chemické laboratoře

dodávky

otevřeného řízení dle § 56

ne

VIII.20

nadlimit

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

Záchranný archeologický výzkum při stavbě Kutná Hora – rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského

služby

VZMR

IROP

VI.20

VZMR

Město Dvůr Králové nad Labem

Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem – vodovod a kanalizace

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

ne

V.20

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podharť

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

IROP

V.20

podlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Dodávka laboratorních přístrojů v roce 2019 – část 3 – JŘBU

dodávky

jednací řízení bez uveřejnění § 63 ZZVZ

ne

V.20

nadlimit

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná

stavební práce

otevřené řízení § 56 ZZVZ

IROP

II.20

podlimit

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře – činnosti TDS a koordinátora BOZP

služby

VZMR

IROP

II.20

VZMR

Město Kolín

Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

ne

II.20

podlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Dodávka laboratorních přístrojů v roce 2019

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

XII.19

nadlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Architektonická soutěž – Mayerova továrna

architektonická soutěž

soutěž o návrh § 143 ZZVZ

 

XII.19

zpracování dokumentace k soutěži

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem LC-MS/MS

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

XI.19

nadlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Rozšíčení funkcionality systémů pro správu registračních procesů

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

VIII.19

nadlimit

Město Kolín

Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín”

služby

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

OPŽP

VI.19

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem – ul. Čelakovského – rekonstrukce

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

ne

V.19

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Varovný informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního povodňového plánu

dodávky

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

ne

IV.19

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Nájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti 2019

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

IV.19

nadlimit

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Revitalizace Domova Radost pro osoby s postižením v Merklíně

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

IROP

III.19

podlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

II.19

nadlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Poskytování ochranných bezpečnostních služeb pro ÚSKVBL 2018

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

XII.18

nadlimit

Město Kolín

Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín – plasty

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

XII.18

nadlimit

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Montáž, pronájem a demontáž mobilní tribuny pro představení na BVV v rámci fest. Janáček Brno 2018

dodávky

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

ne

XI.18

podlimit

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře – činnosti TDS a koordinátora BOZP

služby

VZMR

IROP

XI.18

VZMR

Město Kolín

Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín – plasty, papír

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

X.18

nadlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Informační systémy MěÚ Dvůr Králové nad Labem

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

IROP

IX.18

nadlimit

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

stavební práce

otevřené řízení § 56 ZZVZ

IROP

VIII.18

nadlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Zvýšení kvality odborných učeben v ZŠ Strž a ZŠ 5. května – Dvůr Králové nad Labem

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

IROP

VI.18

podlimit

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – dodávka interiéru a mobiliáře

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

VI.18

nadlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Plynový chromatograf s cool-on-column injektorem, autosamplerem a hmotnostním spektrometrem na bázi jednoduchého kvadrupolu

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

V.18

nadlimit

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – koncové prvky zvuku

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

IV.18

nadlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Technická podpora informačních a komunikačních technologií (ICT) ÚSKVBL

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

III.18

podlimit

Nejvýznamnější reference vzdělávacích kurzů:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo financí; Česká průmyslová zdravotní pojišťovna; Statutární město Plzeň; Svazek obcí Chomutovsko; Ministerstvo vnitra; Ústav zemědělské ekonomiky a informací; Zlínský kraj; Jihomoravský kraj; Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka; Státní tiskárna cenin; Město Klatovy; Ústecký kraj; Česká správa sociálního zabezpečení; Centrum pro regionální rozvoj; Ředitelství silnic a dálnic; Město Cheb; Město Veselí nad Moravou; Statutární město Ostrava; Česká pošta s.p.; Město Kadaň; Ministerstvo vnitra ČR; Statutární město Chomutov; Statutární město Brno; Úřad průmyslového vlastnictví; Město Dvůr Králové nad Labem; Centrum investic, rozvoje a inovací; Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad; Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko; Ministerstvo životního prostředí; Státní fond kinematografie; Ministerstvo pro místní rozvoj; Státní zemědělský intervenční fond; Město Rožnov pod Radhoštěm; Hlavní město Praha; Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; Ministerstvo kultury ČR; Město Valašské Meziříčí; Plzeňský kraj; Statutární město České Budějovice;

Další reference veřejných zakázek..

Další reference vzdělávacích kurzů..