Reference

Nejvýznamnější reference vzdělávacích kurzů v posledních třech letech:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo financí; Česká průmyslová zdravotní pojišťovna; Statutární město Plzeň; Svazek obcí Chomutovsko; Ministerstvo vnitra; Ústav zemědělské ekonomiky a informací; Zlínský kraj; Jihomoravský kraj; Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka; Státní tiskárna cenin; Město Klatovy; Ústecký kraj; Česká správa sociálního zabezpečení; Centrum pro regionální rozvoj; Ředitelství silnic a dálnic; Město Cheb; Město Veselí nad Moravou; Statutární město Ostrava; Česká pošta s.p.; Město Kadaň; Ministerstvo vnitra ČR; Statutární město Chomutov; Statutární město Brno; Úřad průmyslového vlastnictví; Město Dvůr Králové nad Labem; Centrum investic, rozvoje a inovací; Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad; Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko; Ministerstvo životního prostředí; Státní fond kinematografie; Ministerstvo pro místní rozvoj; Státní zemědělský intervenční fond; Město Rožnov pod Radhoštěm; Hlavní město Praha; Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; Ministerstvo kultury ČR; Město Valašské Meziříčí; Plzeňský kraj; Statutární město České Budějovice;

Další reference veřejných zakázek..

Objednatel

Název zakázky

Druh VZ

Typ zadávacího řízení

Dotace

Termín

Poznámka

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

Záchranný archeologický výzkum při stavbě Kutná Hora – rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského

služby

VZMR

IROP

červen 2020

VZMR

Město Dvůr Králové nad Labem

Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem – vodovod a kanalizace

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

ne

květen 2020

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podharť

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

IROP

květen 2020

podlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Dodávka laboratorních přístrojů v roce 2019 – část 3 – JŘBU

dodávky

jednací řízení bez uveřejnění § 63 ZZVZ

ne

květen 2020

nadlimit

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná

stavební práce

otevřené řízení § 56 ZZVZ

IROP

únor 2020

podlimit

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře – činnosti TDS a koordinátora BOZP

služby

VZMR

IROP

únor 2020

VZMR

Město Kolín

Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

ne

únor 2020

podlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Dodávka laboratorních přístrojů v roce 2019

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

prosinec 2019

nadlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Architektonická soutěž – Mayerova továrna

architektonická soutěž

soutěž o návrh § 143 ZZVZ

 

prosinec 2019

zpracování dokumentace k soutěži

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem LC-MS/MS

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

listopad 2019

nadlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Rozšíčení funkcionality systémů pro správu registračních procesů

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

srpen 2019

nadlimit

Město Kolín

Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín”

služby

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

OPŽP

červen 2019

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem – ul. Čelakovského – rekonstrukce

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

ne

květen 2019

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Varovný informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního povodňového plánu

dodávky

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

ne

duben 2019

podlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Nájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti 2019

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

duben 2019

nadlimit

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Revitalizace Domova Radost pro osoby s postižením v Merklíně

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

IROP

březen 2019

podlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

únor 2019

nadlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Poskytování ochranných bezpečnostních služeb pro ÚSKVBL 2018

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

prosinec 2018

nadlimit

Město Kolín

Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín – plasty

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

prosinec 2018

nadlimit

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Montáž, pronájem a demontáž mobilní tribuny pro představení na BVV v rámci fest. Janáček Brno 2018

dodávky

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

ne

listopad 2018

podlimit

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře – činnosti TDS a koordinátora BOZP

služby

VZMR

IROP

listopad 2018

VZMR

Město Kolín

Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín – plasty, papír

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

říjen 2018

nadlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Informační systémy MěÚ Dvůr Králové nad Labem

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

IROP

září 2018

nadlimit

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

stavební práce

otevřené řízení § 56 ZZVZ

IROP

srpen 2018

nadlimit

Město Dvůr Králové nad Labem

Zvýšení kvality odborných učeben v ZŠ Strž a ZŠ 5. května – Dvůr Králové nad Labem

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení § 53 ZZVZ

IROP

červen 2018

podlimit

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – dodávka interiéru a mobiliáře

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

červen 2018

nadlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Plynový chromatograf s cool-on-column injektorem, autosamplerem a hmotnostním spektrometrem na bázi jednoduchého kvadrupolu

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

květen 2018

nadlimit

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – koncové prvky zvuku

dodávky

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

duben 2018

nadlimit

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Technická podpora informačních a komunikačních technologií (ICT) ÚSKVBL

služby

otevřené řízení § 56 ZZVZ

ne

březen 2018

podlimit

Další reference vzdělávacích kurzů..