E-knihovna

Elektronizace ve veřejných zakázkách – prezentace (20. 2. 2019) – prezentace 20. 2.

Národní elektronický nástroj – NEN – prezentace a užitečné odkazy (27. 2. 2019)

NEN – prezentace 27. 2. 2019

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení (28. 2. 2019)

VZMR – prezentace 28. 2. 2019

Způsobilost výdajů (6. 3. 2019)

Způsobilost výdajů – prezentace 6. 3. 2019

Kontrola a kontrolní protokoly I. a II. (13. a 14. 3.)

Kontrola prezentace a přílohy

Zadávání veřejných zakázek v roce 2019 (20. 3. 2019)

Prezentace

Zadávání veřejných zakázek dělených na části (21. 3. 2019)

Prezentace

GDPR po roce (17. 4. 2019)

Prezentace

Finanční kontrola (21. 4. 2019)

Prezentace

Výkladová stanoviska (15. 5. 2019)

Prezentace

Postupy poskytovatelů dotací při porušení podmínek dotací (16. 5. 2019)

Prezentace 

Komunikace a řešení problémů (21. 5. 2019)

Prezentace a související dokumenty

Zákon č. 250/2000 Sb. (29. 5. 2019)

Prezentace

Hospodaření organizačních složek státu (30. 5. 2019)

Prezentace