Veřejné zakázky

Co jsou veřejné zakázky?

Veřejnou zakázkou je pořízení dodávky, služby nebo stavební práce veřejným zadavatelem nebo jiným zadavatelem, který k úhradě výše uvedeného použije veřejné peněžní prostředky nebo finanční prostředky EU na základě úplatné smlouvy.

Ceník administrace veřejných zakázek ZDE.

Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a další legislativou:

Výše uvedený zákon vymezuje hlavní předmět regulace, pravidla pro zadávací řízení, ale zákon nemá regulovat celý investiční proces.

Veřejné zakázky se dělí podle:

 • předmětu
  • VZ na služby
  • VZ na dodávky
  • VZ na stavební práce
 • předpokládané hodnoty
  • nadlimitní veřejné zakázky
  • podlimitní veřejné zakázky
  • veřejné zakázky malého rozsahu
   • více k dělení zakázek podle předpokládané hodnoty ZDE

Veřejným zadavatelem, který musí zadávat veřejnou zakázku v zadávacím řízení je:

 • stát (a přidružené organizace)
 • územně samosprávné celky (a jejich přidružené organizace)
 • ČNB
 • jiná osoba, zadavatel, o kterém to stanoví zákon

Od 18. října 2018 je povinná elektronizace veřejných zakázek. To znamená, že se všem zadavatelů ukládá povinnost zadávat zakázky elektronicky prostřednictvím některého z certifikovaných elektronických nástrojů. Mezi nejznámější elektronické nástroje  patří například NEN, Ezak. Více k elektronizaci ZDE.

Užitečné odkazy k tématu elektronizace:

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo jste zde nenašli, co potřebujete vědět, projděte si nabídku našich kurzů v úvodu stránky, která vás odkáže na semináře k dané problematice a nebo nás neváhejte kontaktovat: