Elektronizace veřejných zakázek

Po 17. říjnu 2018 již v rámci veřejných zakázek zadávaných podle ZZVZ nemůže probíhat komunikace jinak než elektronicky.

Elektronický nástroj a vyhláška 260/2016:
 • zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené ZZVZ; splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody (shody funkčních vlastností, shody týkající se prostředí) - akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem.
 • Jinými slovy zadavatel nemusí nutně použít certifikovaný elektronický nástroj, ale pokud by ze strany dodavatele došlo k jakékoliv stížnosti nebo námitky na funkčnost nástroje při podávání nabídky, tak certifikovaným elektronickým nástrojem může mít zadavatel vždy jistotu, že tento nástroj odpovídá požadavkům podle zákona.
 • V této vyhlášce naleznete také podrobnosti o podmínkách pro elektronické nástroje, základními funkcionalitami el. nástroje jsou:
  • profil zadavatele
  • elektronická realizace zadávacích řízení
  • rámcové dohody
  • dynamický nákupní systém
  • elektronická realizace soutěže o návrh
  • elektronické katalogy
   Tabulka elektronických nástrojů
Přehled certifikovaných elektronických nástrojů:
 • E-ZAK
 • Vhodné uveřejnění
 • x-en
 • Gemin
 • Zadavatel.cz
 • E-zakazky
 • NEN
 • NEN - zjednodušený průchod
 • PROEBIZ
 • PARC
 • CENT
 • FirstBuy Sale
 • Aukční SW e Centre
 • JOSEPHINE
 • Profily zadavatelů

Jak si vybrat ten správný elektronický nástroj?

Přesto že všechny výše uvedené elektronické nástroje mají certifikaci, přesto každý funguje trochu jinak, každý má své výhody a nevýhody. NEN například umožňuje uživateli dva různé způsoby administrace, přičemž jeden z nich umožňuje administraci s průvodcem, který Vám pomáhá k úspěchu. Různé jsou však i další postupy, procesy a funkcionality, od velikosti možného vkládaného dokumentu, přes způsob hodnocení podaných nabídek až po různé úrovně IT podpory (a požadavků na SW a HW). Níže je tabulka, kterou budeme podle informací od poskytovatelů certifikovaných elektronických nástrojů postupně doplňovat a samozřejmě budeme přidávat i různé zkušenosti různých uživatelů a budeme rádi, když se s nám případně podělíte i o Vaše zkušenosti.

Kritéria pro posuzování vhodnosti elektronického nástroje pro Vaší organizaci:
Certifikace (funkcionalita)
Certifikace (prostředí)
Profil zadavatele
Více profilů jednoho zadavatele
Statistky zadavatele
Způsob stanovení technických požadavků (požadovaný software)
zákaznická podpora
školení pro uživatele
manuál
Zkušební verze (demo)
Přímé propsání do věstníku
TED
Elektronické podepisování
Kapacita vkládaných souborů
evidence a archivace dokumentů
neomezený a přímý přístup (bez registrace)
Dodatečné informace
Automatické hodnocení nabídek podle zadaných kritérií
Způsob práce hodnotící komise
Propojení a využití databáze dodavatelů
odeslání výzvy
plánování akcí (informace nebo upozornění na povinné zákonné lhůty)
Kontakt: e-mail
Kontakt: telefon
Webová adresa
Anglická jazyková verze
Identifikace uživatelů stahujících dokumenty
Elektronické nabídky
Hodnocení nabídek
Napojení na spisovou službu
Šablony dokumentů
Registr smluv
Služby
Možnosti pořízení
CENA
Role (pro koho určena)

 • zadavatel
 • dodavatel
 • veřejnost
 • externí administrátor
Druhy umožněných VZ

 • VZMR
 • Zadávací řízení v režimu ZVZ (otevřené řízení atp.)
 • DNS, e-aukce
 • Koncesní řízení
 • Průzkum trhu
 • Soutěž o návrh
 • Podlimitní /nadlimitní
Požadovaný HW a SW

Do budoucna plánujeme do harmonogramu zařadit další kurzy, které Vám pomohou s hladkým přechodem na elektronické zadávání veřejných zakázek. V tuto chvílí nabízíme mnohokrát osvědčené a účastníky žádané semináře k elektronizaci:

 • Elektronizace veřejných zakázek - na tomto semináři se dozvíte, co všechno se pro Vás s povinnou elektronizací změnilo a dostane odpovědi na všechny Vaše otázky. Podle předešlých hodnocení účastníku se dozvíte i to na co vás ještě ani nenapadlo se zeptat – leckdy vás to uchrání zbytečných chyb ale i zbytečného hledání řešení, které už bylo v rámci dobré praxe nalezeno. Co dělat ve vazbě ná váš již používaný profil? Co přesně znamená elektronicky, aneb, čeho všeho se rámci celé zakázky elektronizace týká? Jaký dokument a kdy musí být v jakém formátu? Kde je zapotřebí elektronického podpisu a kdy stačí jiná forma? V jaké formě bude požadovat ÚHOS veškeré dokumenty, pokud se zadavatel dostane se zakázkou do řízení s tímto úřadem? Co přesně v tomto procesu znamená originál? Jakým způsobem se při povinné elektronizaci otevírají a přijímají nabídky? Jak prokážete, že na otevírání nabídek se podílely dvě osoby? Jsou rozdíly v elektronizaci v závislosti na druhu zadávacího řízení? Jaké jsou výjimky? Pokud znáte odpovědi na všechny tyto otázky, stále se můžete dozvědět na semináři novinky z uplynulého roku a co nás čeká v budoucnu a především ověřená a vyzkoušená praktická řešení.

Národní elektronický nástroj

Vše o jednom z elektronických nástrojů přímo od lektora MMR. Představení systému NEN a jeho funkčnost. Podrobný průvodce administrace veřejné zakázky v tomto prostředí.

Národní elektronický nástroj – NEN je IT systém pro elektronické zadávání veřejných zakázek, který je volně dopstupný na internetu a je poskytován uživatelům zcela zdarma. Vše se o něm dozvíte od člověka nejpovolanějšího přímo od lektora MMR. Systému NEN vám představí všetně jeho funkcionalit. Lektor vás provede vás  administrací veřejné zakázky v tomto prostředí. Vzhledem k tomu, že na NENu se intenzivně pracuje, dozvíte se všechny novinky, které byly uvedeny do provozu v roce 2018 a také ty, které se chystají v roce 2019 včetně informací, jaký postup bude pro obce a kraje. Také se dozvíte, co představuje nasazení nové verze NENu v lednu 2019.