Stanoviska k elektronizaci

Nová stanoviska předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů

(v zadávacím řízení a sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě)

 

Sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě

ZDE 

Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení

ZDE

Podepisování společných nabídek

ZDE

Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení

ZDE

Důsledky nedodržení povinné elektronické formy písemné komunikace při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku
ZDE
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

ZDE

Postup po vyloučení vybraného dodavatele v případě elektronické aukce

ZDE

Stanoviska zveřejněná expertní skupinou MMR k tématu elektronizace (www.portal-vz.cz)

Kurzy k elektronizaci