Tabulka elektronických nástrojů

Poskytovatel Tender systems s.r.o. Tender systems s.r.o. Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. NAR marketing s.r.o. Ministerstvo pro místní rozvoj  Ministerstvo pro místní rozvoj
Název el. nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena TENDERMARKET v. 01 CENT – certifikovaný elektronický nástroj tenderů JOSEPHINE NEN NEN – zjednodušený průchod
Certifikace (funkcionalita) ANO ANO Ano ANO ANO ANO
Certifikace (prostředí) ANO ANO Ano ANO ANO ANO
Profil zadavatele ANO ANO Ano ANO ANO ANO
Více profilů jednoho zadavatele ANO NE Ano ANO ANO ANO
Statistky zadavatele ANO ANO Ano ANO ANO ANO
Způsob stanovení technických požadavků (požadovaný software) k dispozici vzorový text s technickými požadavky  do zadávací dokumentace, k dispozici testovací verze nástroje k dispozici vzorový text s technickými požadavky  do zadávací dokumentace, k dispozici testovací verze nástroje Test připravenosti prostředí on line test Test ověření kompatibility (online) Test ověření kompatibility (online)
zákaznická podpora 8  - 17 v pracovní dny 9  - 17 v pracovní dny 8- 16 hod (všední dny) ANO 7-18 hod (v pracovní dny) 7-18 hod (v pracovní dny)
školení pro uživatele ANO ANO Ano ANO ANO + E-learning ANO + E-learning
manuál ANO ANO Ano ANO ANO ANO
Zkušební verze (demo) ANO ANO Ano ANO ANO ANO
Přímé propsání do věstníku ANO NE Ano NE ANO ANO
TED ANO (řeší sekundárně VVZ) NE Ano NE ANO ANO
Elektronické podepisování ANO ANO Ano ANO ANO ANO
Kapacita vkládaných souborů velikost jednotlivých souborů neomezena (omezení je dáno rychlostí připojení a maximálním časem pro nahrání souboru 40 min), pouze omezení pro velikost šifrovaných nabídek 200 MB velikost jednotlivých souborů neomezena (omezení je dáno rychlostí připojení a maximálním časem pro nahrání souboru 40 min), pouze omezení pro velikost šifrovaných nabídek 200 MB bez omezení ez omezení 100 MB jeden soubor  - lze parametrizovat 100 MB jeden soubor  - lze parametrizovat
evidence a archivace dokumentů ANO ANO Ano ANO ANO ANO
neomezený a přímý přístup (bez registrace) ANO ANO Ano ANO, do veřejné části Veřejná část - ANO Autorizovaná část - NE Veřejná část - ANO Autorizovaná část - NE
Dodatečné informace ANO ANO Ano ANO ANO ANO
Automatické hodnocení nabídek podle zadaných kritérií ANO ANO Ano ANO ANO ANO
Způsob práce hodnotící komise ANO ANO možnost nastavení osob do komise pro otevírání obálek a hodnotící komise on line v systému ANO NE
Propojení a využití databáze dodavatelů ANO ANO Ano ANO NE NE
odeslání výzvy ANO ANO Ano ANO ANO ANO
plánování akcí (informace nebo upozornění na povinné zákonné lhůty) NE ANO Ano – plánovací kalendář s automatickým a i individuálním plánováním ANO NE NE
Kontakt: e-mail info@tendersystems.cz info@tendersystems.cz info@profilzadavatele-vz.cz info@nar.cz Hotline@nipez.cz Hotline@nipez.cz
Kontakt: telefon 212 241 545 / sídlo společnosti, 226 258 888 infolinka a helpdesk 212 241 545 / sídlo společnosti, 226 258 888 infolinka a helpdesk +420583550086 597 587 100 420 841 888 841 420 841 888 841
Webová adresa www.tenderarena.cz
www.tendersystems.cz
www.tendermarket.cz
www.tendersystems.cz
www.profilzadavatele-vz.cz - možnost individuální webové adresy s individuální grafickou úpravou viz.např.:litovel.profilzadavatele- vz.cz www.nar.cz https://nen.nipez.cz/ https://nen.nipez.cz/
Anglická jazyková verze ANO NE Ne ANO ANO ANO
Identifikace uživatelů stahujících dokumenty ANO NE Ano IP adresy NE NE
Elektronické nabídky ANO ANO Ano ANO ANO ANO
Hodnocení nabídek ANO ANO Ano ANO ANO ANO
Napojení na spisovou službu ANO NE Ano bude do 30. 6. 2019 ANO ANO
Šablony dokumentů ANO ANO Ano ANO ANO (s možností upravovat) NE
Registr smluv ANO ANO Ano NE NE NE
Služby související poradenství a konzultace k elektronickému zadávání VZ, včetně dynamických nákpupních systémů a e-aukcí, realizace školení (hromadných i individuálních), realizace e-aukcí na klíč související poradenství a konzultace k elektronickému zadávání VZ, včetně dynamických nákpupních systémů a e-aukcí, realizace školení (hromadných i individuálních), realizace e-aukcí na klíč služby související s problematikou veřejných zakázek – administrace VZ, zastupování a poradenství, semináře, dotační poradenství školení, semínáře, konference, prezentace, testovací prostředí, administrace výběrových řízení v režimu ZZVZ "na klíč", propojení procesního nástroje na eAukční nástroj Infolinka, Service desk, metodická podpora, testovací prostředí , e-learning Infolinka, Service desk, metodická podpora, testovací prostředí , e-learning
Možnosti pořízení nástroj je poskytován jako služba - tj. především na základě pravidelného poplatku (cena zřízení je závislá na rozsahu implementačních prací), popř. ve zjednodušeném modelu na zákaldě akceptace Všeobecných obch. Podmínek - zřízení a provoz zdarma, poplatek pouze za jednotlivé VZ s elektronickým příjmem nabídek (vhodné zejm. pro malé zadavatele) nástroj je poskytován jako služba - buď na základě akceptace provozního řádu (zadavatel nehradí nic, vybraný dodavatel 0 - 1% ze smluvní ceny), či na základě pravidelného poplatku zadavatele (dodavatel nehradí nic) dohodou trvalá licence, pronájem sw, jednorázové VZ, fakturace měsíční nebo roční, sw je umístěn na serverech poskytovatele, ZDARMA ZDARMA
CENA varianta VOP: zřízení 0,-, provoz 0,-, poplatek 495,- / 1495,- Kč bez DPH za 1 VZ s elektronickým příjmem nabídek
varianta paušál: od 2000,- Kč bez DPH / měsíc, cena implementace dle rozsahu a složitosti
varianta akceptace provozního řádu: zřízení 0,-, provoz 0,-, poplatek 0-1% ze smluvní ceny - hradí vybraný dodavatel (pouze u VZ malého rozsahu)
varianta paušál: od 2000,- Kč bez DPH / měsíc
Od 4.0000,- do 50.000,- Kč bez DPH/rok – dle velikosti obce dle dohody ZDARMA ZDARMA
Role (pro koho určena) Zadavatel ANO ANO Ano ANO Ano Ano
Dodavatel ANO ANO Ano ANO Ano Ano
Veřejnost ANO ANO Ano Ano Ano
externí administrátor ANO ANO Ano ANO Ano Ano
Druhy umožněných VZ VZMR ANO ANO Ano Ano Ano
Zadávazí řízení v režimu ZVZ (otevřené řízení atp.) ANO NE Ano ANO Ano Ano
DNS, e-aukce ANO pouze e-aukce Ano ANO Ano Navázaní na založenou DNS - ANO, E-aukce -ANO
Koncesní řízení ANO NE Ano NE Ano ne
Průzkum trhu NE ANO Ano ANO Ano ne
Soutěž o návrh ANO NE Ano NE Ano ne
Podlimitní /nadlimitní ANO NE Ano ANO Ano Ano
Požadovaný HW a SW Uživatel disponuje osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač uživatele je připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), uživatel má v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč a SW Java verze 1.8 a vyšší. Uživatel disponuje osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač uživatele je připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), uživatel má v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč a SW Java verze 1.8 a vyšší. bežný SW a HW užívaný v ČR standardní konfigurace PC, Internet Explorer v11  a výše, Java, cookies HW - není požadován , SW -není požadován HW - není požadován, SW - není požadován

Další informace od ostatních poskytovatelů budeme doplňovat v závislosti na spolupráci poskytovatelů. Společnost QCM (E-ZAK, vhodne-uverejneni.cz, atp.) zatím údaje nedodala.

Budeme velice rádi, když nám i ostatním návštěvníkům poskytnete své vlastní zkušenosti s elektronickými nástroji v diskuzi níže.