Zakázky dle předpokládané hodnoty

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky

a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo

b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč.

Nadlimitní veřejná zakázka

Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády

Podlimitní veřejná zakázka

Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje hodnoty stanovené v § 27.

Pro lepší přehlednost uvádíme následují tabulku:

 

Druh zadavatele

Druh veřejné zakázky Finanční limity ZZVZ platné

do 31. 12. 2021 v Kč bez DPH

Finanční limity ZZVZ platné

od 1. 1. 2022 v Kč bez DPH

Podlimitní VZ Nadlimitní VZ Podlimitní VZ Nadlimitní VZ
Veřejný zadavatel – Česká republika a státní

příspěvkové

organizace

Dodávky a služby od 2 000 000,00

do 3 568 000,00

nad 3 568 000,00 od 2 000 000,00

do 3 653 000,00

nad 3 653 000,00
 

Stavební práce

od 6 000 000,00

do 137 366 000,00

nad

137 366 000,00

od 6 000 000,00

do 140 448 000,00

nad

140 448 000,00

Veřejný zadavatel – Územní

samosprávné celky, jejich příspěvkové

organizace, jiné

právnické osoby

Dodávky a

služby

od 2 000 000,00

do 5 494 000,00

nad 5 494 000,00 od 2 000 000,00

do 5 610 000,00

nad 5 610 000,00
 

 

Stavební práce

 

od 6 000 000,00

do 137 366 000,00

 

nad

137 366 000,00

 

od 6 000 000,00

do 140 448 000,00

 

nad

140 448 000,00

 

Sektorové veřejné zakázky

Dodávky a služby Neuplatní se ZZVZ nad 10 989 000,00 Neuplatní se ZZVZ nad 11 247 000,00
Stavební práce Neuplatní se ZZVZ nad

137 366 000,00

Neuplatní se ZZVZ nad

140 448 000,00