Veřejné zakázky malého rozsahu

Kód: A/21
Termín: 14.03.2023
Čas konání: 9:00 - 13:45
Místo konání:
Cena bez DPH: 2470,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-529/2018 -"Veřejné zakázky malého rozsahu"

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení

CÍLEM KURZU JE UPOZORNIT NA VĚCI, VE KTERÝCH SE NEJČASTĚJI CHYBUJE A NA CO SI DÁT POZOR PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FORMOU ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ (ZPŘ), JAKO NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉHO DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V REŽIMU ZÁKONA A PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZKY PODLE PRAVIDEL STANOVENÝCH METODICKÝM POKYNEM PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020 (MPZ), KTERÝMI SE ŘÍDÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK NEPODLÉHAJÍCÍCH REŽIMU ZÁKONA UPLATŇOVANÝCH V PROJEKTECH SPOLU-FINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU.

OBSAH

Účastníci budou seznámeni s problematickými aspekty při přípravě a průběhu zadávacího řízení ZPŘ a výběrového řízení MPZ, přičemž důraz bude kladen na základní oblasti důležité pro úspěšné zadání zakázky – zejm. vymezení předmětu zakázky, stanovení předpokládané hodnoty zakázky, volba režimu a druhu výběrového řízení, vymezení zadávacích podmínek zakázky, stanovení požadavků na kvalifikaci či vymezení způsobu hodnocení nabídek. Seminář se bude věnovat i podmínkám možných změn závazků ze smlouvy na plnění zakázky. Jako součást semináře bude představen způsob uplatňování zásad 3E – efektivního, účelného a hospodárného vynakládání veřejných prostředků na zadávání zakázek v zakázkách uplatňovaných v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. V celém průběhu semináře budou prezentovány příklady dobré a špatné praxe a bude poskytnut dostatečný prostor pro dotazy účastníků.

Osnova kurzu:

·        Úvod – pojetí ZPŘ a MPZ

·        Vymezení předmětu zakázky

·        Předpokládaná hodnota zakázky

·        Zadávací podmínky zakázky

·        Lhůta pro podání nabídek

·        Kvalifikační předpoklady a posouzení kvalifikace

·        Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek

·        Režim a druh výběrového řízení MPZ

·        Průběh zadávacího řízení ZPŘ / výběrového řízení MPZ

·        Mimořádně nízká nabídková cena.

·        Uzavření smlouvy na zakázku

·        Změna závazku ze smlouvy na zakázku

·        Dotazy účastníků, závěr

 

Určení a předpokládané znalosti:

KURZ JE URČEN PRO ZADAVATELE, KTEŘÍ PŘIVÍTAJÍ SEZNÁMENÍ S TÍM, NA CO SI DÁT PŘI PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZPŘ A VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ MPZ POZOR. KURZ PŘEDPOKLÁDÁ ALESPOŇ ZÁKLADNÍ PŘEHLED O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ZPŘ (vzhledem k časové dotaci nemůže kurz poskytnout zcela komplexní přehled o přípravě a průběhu zadávacího řízení ZPŘ a výběrového řízení MPZ „krok za krokem“).

 

Hodnocení

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (5 Průměrné hodnocení5,00 z 5)
Loading...

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

Na online formu je 10% sleva oproti prezenční standardní prezenční formě. 

Komentáře

No Thoughts on Veřejné zakázky malého rozsahu

Leave A Comment