Administrace veřejných zakázek

Složitost konkrétních postupů při organizaci zadávacích řízení a jejich zveřejňování a elektronizace vede zadavatele čím dál častěji k využití externích služeb – ať už k realizaci celého zadávacího řízení v plném rozsahu, nebo s částečnou účastí pracovníků zadavatele. Tento postup volí zadavatelé zvláště v rámci čerpání prostředků strukturálních fondů EU, kde lze náklady na realizaci zadávacích činností externím dodavatelem započítat jako „způsobilé výdaje“ projektů. Zadavatelé se tak mohou vyhnout rizikům, která by pro projekt znamenal nesprávný průběh zadávacího řízení (v takových případech je naopak celá částka považována za nezpůsobilý výdaj).

V oblasti zadávání veřejných zakázek realizujeme zadavatelské činnosti jak pro soukromé firmy, které musí provádět zadávací řízení s ohledem na příjem dotací, tak i pro řadu institucí veřejné správy (reference najdete ZDE).

Cenu těchto služeb je nutno stanovit individuálně po posouzení rozsahu zadavatelských činností a míry možného zapojení pracovníků zadavatele.

V případě zájmu o naše služby v této oblasti nás proto kontaktujte na čísle 602649174 (Ing. Jana Dvořáková), kde s Vámi dohodneme další postup.

Orientační ceník:

režim veřejné zakázky druh veřejné zakázky viz vysvětlivka 1) který veřejný zadavatel jste limit dle předpokládané hodnoty viz vysvětlivka 3) cena
VZMR dodávky ČR, ČNB, státní příspěv. org. do 2 000 000 28 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) do 2 000 000
služby ČR, ČNB, státní příspěv. org. do 2 000 000 35 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) do 2 000 000
stavební práce ČR, ČNB, státní příspěv. org. do 6 000 000 40 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) do 6 000 000
Zjednodušené podlimitní řízení dodávky ČR, ČNB, státní příspěv. org. 2 000 000 – 3 653 000 40 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) 2 000 000 – 5 610 000
služby ČR, ČNB, státní příspěv. org. 2 000 000 – 3 653 000 45 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) 2 000 000 – 5 610 000
stavební práce ČR, ČNB, státní příspěv. org. 2 000 000 – 50 000 000 50 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) 2 000 000 – 50 000 000
Otevřené podlimitní řízení dodávky ČR, ČNB, státní příspěv. org. 2 000 000 – 3 653 000 50 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) 2 000 000 – 5 610 000
služby ČR, ČNB, státní příspěv. org. 2 000 000 – 3 653 000 60 000 – 90 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) 2 000 000 – 5 610 000
stavební práce ČR, ČNB, státní příspěv. org. 2 000 000 -140 448 000 90000 – 140 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) 2 000 000 -140 448 000
Nadlimitní zadávané jako otevřené, užší, JŘSU, JŘBÚ dodávky ČR, ČNB, státní příspěv. org. nad 3 653 000 80 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) nad 5 610 000
služby ČR, ČNB, státní příspěv. org. nad 3 653 000 100 000 – 250 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) nad 5 610 000
stavební práce ČR, ČNB, státní příspěv. org. nad 140 448 000 100 000 – 250 000
ÚSC a jeho příspěvková org., a viz vysvětlivka 2) nad 140 448 000
Rámcová dohoda 100 000 – 250 000
Soutěž o návrh 100 000 – 250 000
návrh vyhrazené změny závazku do vaší zadávací dokumentace 10 000 – 50 000
použití změny závazku ze smluvy u vaší veřejné zakázky 10 000 – 50 000
vysvětlivka 1) nevíte o jaký druh veřejné zakázky se jedná? Vykytují se tam všechny? Nebo dvě? – poradíme vám ZDARMA
vysvětlivka 2)
vysvětlivka 3) potřebujete poradit se stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky? – poradíme vám ZDARMA