Administrace veřejných zakázek


Widget not in any sidebars

Složitost konkrétních postupů při organizaci zadávacích řízení a jejich zveřejňování a elektronizace vede zadavatele čím dál častěji k využití externích služeb – ať už k realizaci celého zadávacího řízení v plném rozsahu, nebo s částečnou účastí pracovníků zadavatele. Tento postup volí zadavatelé zvláště v rámci čerpání prostředků strukturálních fondů EU, kde lze náklady na realizaci zadávacích činností externím dodavatelem započítat jako „způsobilé výdaje“ projektů. Zadavatelé se tak mohou vyhnout rizikům, která by pro projekt znamenal nesprávný průběh zadávacího řízení (v takových případech je naopak celá částka považována za nezpůsobilý výdaj).

V oblasti zadávání veřejných zakázek realizujeme zadavatelské činnosti jak pro soukromé firmy, které musí provádět zadávací řízení s ohledem na příjem dotací, tak i pro řadu institucí veřejné správy (reference najdete ZDE).

Český a moravský účetní dvůr je členem Asociace pro veřejné zakázky.

Cenu těchto služeb je nutno stanovit individuálně po posouzení rozsahu zadavatelských činností a míry možného zapojení pracovníků zadavatele. V případě zájmu o naše služby v této oblasti nás proto kontaktujte na čísle 602649174 (Ing. Jana Dvořáková), kde s Vámi dohodneme další postup.