Ing. Tomáš Sluka | ČMÚD.cz

vedoucí oddělení Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů – Ministerstvo financí ČR

Ing. Tomáš Sluka absolvoval Ekonomickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci, obor podniková ekonomika. Působil na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje jako analytik SAP a metodik. V současné době působí na Ministerstvu financí, kde se dlouhodobě zabýval tvorbou právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru a poskytováním metodické podpory, aktuálně se zabývá tvorbou koncepce finančního výkaznictví územních rozpočtů a poskytováním metodické podpory v této oblasti. Je autorem odborných článků a vykonává lektorskou činnost.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Dotace z pohledu účetnictví a rozpočtu

Ing. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
21.11.2023 online
Praha
2790,- Kč