Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Kód: B/25
Termín: 16.05.2024
Čas konání: 9:00-13:30
Místo konání:
Praha i online (živý přenos)
Cena bez DPH: 2790,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-673/2023

I ve formě online!

Semináře je i v online variantě - živý přenos. 

Více k online přenosům zde.

Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Anotace:

 • Úvod, systém poskytování dotací:
  • pojmosloví, zákonný režim
  • typy dotací dle zákona č. 250/2000 Sb.
  • žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
  • rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
  • veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace a její zveřejňování
  • program pro poskytování dotací nebo NFV

 

 • Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace, porušení rozpočtové kázně (PRK)
  • výzva k provedení opatření k nápravě
  • výzva k vrácení dotace
  • spor x daňové řízení
  • skutkové podstaty PRK
  • pozastavení dotace
  • prekluze práva k uložení odvodu
  • PRK v daňovém řízení

 

 • Řízení a instituty související s PRK, vybrané přestupky dle zákona č. 250/2000 Sb. + dotazy, diskuze, závěr
  • opravy zřejmých nesprávností
  • přezkumné řízení
  • řízení o obnově
  • přestupek
  • řízení o přestupku dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • opravné prostředky
  • soudní přezkum
  • vybrané příklady z praxe

Pro koho je kurz určen: úředníci územně samosprávných celků ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků – úředníci podílející se na výkonu správních činností i vedoucí úřednici ve smyslu § 2 odst. 5 zákona. V případě tohoto kurzu jsou cílovou skupinou zejména pracovníci ekonomických útvarů ÚSC. Seminář by mohl být vhodný i pro kontrolní pracovníky a právníky.

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

 

Komentáře

No Thoughts on Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Leave A Comment