Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Kód: B/25
Termín: 7.11.2023
Čas konání: 9:00-13:45
Místo konání:
Praha i online (živý přenos)
Cena bez DPH: 2790,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR:

I ve formě online!

Semináře je i v online variantě - živý přenos. 

Více k online přenosům zde.

Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Anotace:

Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí dle zákona č. 250/2000 Sb.

 • pojmosloví;
 • typy dotací dle zákona č. 250/2000 Sb.;
 • žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci;
 • rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci;
 • veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace a její zveřejňování;
 • spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.

Porušení rozpočtové kázně

 • pojmosloví;
 • skutkové podstaty PRK;
 • PRK v daňovém řízení;
 • opravné prostředky;
 • soudní přezkum.

Přestupky dle zákona č. 250/2000 Sb.

 • pojmosloví;
 • přestupek;
 • řízení o přestupku dle zákona č. 250/2016 Sb.;
 • opravné prostředky;
 • soudní přezkum;
 • vybrané příklady z praxe.

 

Pro koho je kurz určen: úředníci územně samosprávných celků ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků – úředníci podílející se na výkonu správních činností i vedoucí úřednici ve smyslu § 2 odst. 5 zákona. V případě tohoto kurzu jsou cílovou skupinou zejména pracovníci ekonomických útvarů ÚSC. Seminář by mohl být vhodný i pro kontrolní pracovníky a právníky.

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

 

Komentáře

No Thoughts on Systém poskytování dotací a porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Leave A Comment