Mgr. Tomáš Jandora | Český a moravský účetní dvůr

Oddělení Legislativa a metodika ÚSC, Odbor Financování územních rozpočtů – MINISTERSTVO FINANCÍ

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška