I v online formě | Český a moravský účetní dvůr

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 22.05.2024 online
Praha
2448,- Kč

Zadávání veřejných zakázek v roce 2024

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Tomáš Machurek 6.06.2024 online
Praha
2790,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 11.06.2024 online
Praha
2448,- Kč