Mgr. Jana Kranecová, Ph.D. | Český a moravský účetní dvůr

Lektorka působí na Ministerstvu financí ČR, kde řídí oddělení interního auditu, komunikuje se zástupci státní správy a samosprávy. Připravovala návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Realizuje workshopy a školení v oblasti finanční kontroly a vypracovává stanoviska v oblasti aplikace zákona o finanční kontrole.

Vystudovala právnickou fakultu Masarykovi univerzity v oboru Právu a následně absolvovala doktorský studijní program Teoretické právní vědy v oboru Finanční právo a finanční vědy.

Věnuje se přípravě a vedení přednášek a seminářů v oblastech: finanční právo, účetnictví, rozpočtové právo, daňové právo, ekonomie, finanční kontrola a interní auditu. Vystupuje na odborných tuzemských i zahraničních workshopech a konferencích pořádaných Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, Právnickou fakultou Univerzity Wroclaw, Centrem polského práva, Centrem Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego w Białymstoku.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška