Ing. Bc. Michal Sklenář | Český a moravský účetní dvůr

Pravidelně přednáší problematiku veřejnosprávních kontrol v rámci České republiky, včetně realizace zakázkových seminářů.

Ředitel odboru kontrolních činností na Ministerstvu pro místní rozvoj.

V minulosti působil v Úřadu vlády České republiky jako vedoucí Oddělení kontroly a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR na pozici garanta kontrol a zástupce vedoucího oddělení. V soukromém sektoru dříve vykonával pozici Senior konzultanta v oblasti kontroly EU fondů a externě vyučoval na Vyšší odborné škole v Praze. Lektor je úspěšným absolventem v oborech krizového řízení, pedagogiky, ekonomiky a managementu.

 

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška