JUDr. Ladislav Jouza | Český a moravský účetní dvůr

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Novela zákoníku práce se zaměřením na dohody o provedení práce a pracovní činnosti

I v online formě JUDr. Ladislav Jouza 24.09.2024 online
Praha
2790,- Kč