Mgr. Rostislav Bezděk | Český a moravský účetní dvůr

Lektor Rostislav Bezděk pracuje od roku 2010 jako policejní psycholog, kde je jako lektor a koordinátor týmu krizových interventů specialistou na problematiku pomoci obětem trestné činnosti a mimořádných událostí.

Věnuje se poradenství a koučinku ve vztahu ke stress managementu, osobnostnímu rozvoji a prevenci syndromu vyhoření a vyvíjí a realizuje vzdělávací programy  týkající se komunikačních dovedností a mentální přípravy na situace vysoké zátěže.

Vystudoval jednooborovou psychologii na Karlově univerzitě v Praze.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška