Ing. Ondřej Hartman | Český a moravský účetní dvůr

Lektor O. Hartman se již více než 10 let věnuje ve společnosti Ernst & Young, s.r.o. oblasti kontrolní a auditní činnosti v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů. Vedl tým Ernst & Young při realizaci celé řady zakázek v této oblasti, a asistoval tak při posuzování způsobilosti výdajů u některých operačních programů v období 2004-6 a následně pak u většiny programů v období 2007-13. Má zkušenosti s kontrolami na místě, ale také s audity realizovanými Evropskou komisí.

V rámci období 2014-20 se lektor účastnil nastavení jednotného metodického prostředí v několika pracovních skupinách Ministerstva pro místní rozvoj nebo Ministerstva financí. Lektor má také rozsáhlé zkušenosti s výkonem ex-ante kontrol zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., resp. 134/2016 Sb.

Lektor se také věnuje tzv. komunitárním programům EU, v rámci kterých je častým vedoucím auditního týmu vykonávajícího audit operací či sub-programů pro Evropskou komisi nebo ověřování delegovaných činností na agenturu Evropské komise. Dále řídí tým, který věnuje administrativní kontrole žádostí o platbu u jednoho z těchto programů.

O. Hartman je častým přednášejícím na téma finanční kontroly, způsobilosti výdajů nebo kontroly veřejných zakázek na různých odborných konferencích a seminářích.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška