Veřejné zakázky | ČMÚD.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Zadávání veřejných zakázek od A do Z I. (2 dny)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 30.09.2020 Praha 5500,- Kč

Zadávání veřejných zakázek v roce 2020

Veřejné zakázky Mgr. Tomáš Machurek 6.10.2020 Praha 2550,- Kč

Zadávání veřejných zakázek A-Z II. (2 dny)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 7.10.2020 Praha 5500,- Kč

Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 13.10.2020 Praha 2350,- Kč

Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 22.10.2020 Praha 1.900,- Kč

Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ VS. změna nabídky – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Tomáš Machurek 9.11.2020 Praha 1.800,- Kč

Kontrola veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 19.11.2020 Praha 2350,- Kč

Výkladová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 26.11.2020 Praha 2470,- Kč

Chyby ve veřejných zakázkách

Veřejné zakázky Ing. Ondřej Hartman 27.11.2020 Praha 2470,- Kč

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 1.12.2020 Praha 2550,- Kč

Elektronizace – AKTUALIZACE

Elektronizace
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 2.12.2020 Praha 1800,- Kč

Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 7.12.2020 Praha 2470,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu (a zjednodušené podlimitní řízení)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 10.12.2020 Praha 2450,- Kč

Zadávání veřejných zakázek dělených na části

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 11.12.2020 Praha 2450,- Kč

Jak podat nabídku elektronicky (NEN,EZAK,TENDER MARKET)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 15.12.2020 Praha 1800,- Kč

Vnitřní směrnice v oblasti VZ – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 16.12.2020 Praha 1.800,- Kč

Tvorba zadávací dokumentace

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 9.02.2021 Praha 2470,- Kč

Předběžné tržní konzultace v praxi; jak je odlišit od průzkumu trhu – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 16.02.2021 Praha 1.800,- Kč

Hodnocení dle necenových kritérií

Veřejné zakázky Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 18.03.2021 Praha 1.800,- Kč

Národní elektronický nástroj – NEN – AKTUALIZACE

Elektronizace
Veřejné zakázky
Ing. Jan Ségl 7.04.2021 Praha 1800,- Kč