Mgr. Pavel Herman | Český a moravský účetní dvůr

Mgr. Pavel Herman – MT Legal s. r. o.
Pavel je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;
Působil dvanáct let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se mimo jiné prováděl přezkum zákonnosti postupu zadavatelů veřejných zakázek. Devět let pracoval také jako poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde se zabýval legislativní a metodickou činností v oblasti veřejného investování;
V rámci legislativní činnosti se významně podílel na přípravě právních norem v oblasti veřejného investování, zejména na projednávání zákona o zadávání veřejných zakázek; účastnil se rovněž vyjednávání aktuální generace evropských zadávacích směrnic;
Věnuje se publikační činnosti, je spoluautorem Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek vydaného nakladatelstvím Čeněk;
Dlouhodobě přednáší témata spojená se zadáváním veřejných zakázek;
V rámci advokátní kanceláře MT Legal se Pavel věnuje zejména právu veřejného investování;

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Veřejné zakázky Ing. Jan Plešmíd
Mgr. Pavel Herman
12.06.2024 online
Praha
2448,- Kč