Možné změny zadávací dokumentace a změny smluv pro zadavatele a dodavatele

Kód: A/227
Termín: 9.06.2022
Čas konání: 09:00 - 13:30 (bez polední přestávky)
Místo konání:
Praha i ONLINE
Cena bez DPH: 2550,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR:

Možné změny zadávací dokumentace a změny smluv pro zadavatele a dodavatele

aneb jak si poradit v současné situaci rostoucích cen

KURZ SEZNÁMÍ JEHO ÚČASTNÍKY s problematikou možných změn v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek

Základní orientace v zákoně bude sloužit pouze jako rekapitulace nebo vysvětlení základních pojmu. Kurz se bude zaměřovat detailněji pouze na ty oblasti zákona, které řeší možnost změn.

Obsah:

  • Základní orientace v zákoně
  • Kroky k úspěšnému uzavření smlouvy se zadavatelem
  • Možnosti vysvětlení zadávací dokumentace a následná povinnost zadavatele prodloužit lhůtu pro podání nabídek
  • Postup při změnách smluv uzavřených na základě zadávacího řízení, kdy uplatníme vyhrazenou změnu smlouvy, kdy se jedná o zakázanou podstatnou změnu smlouvy a kdy naopak o nepodstatnou změnu smlouvy. Do jaké výše můžeme smlouvu v souladu se zákonem navýšit
  • Vyhrazené změny
  • Kdy a vůči čemu může dodavatel podat námitky včetně možnosti podat námitky vůči zadávací dokumentaci, tedy ještě před podáním nabídky
  • Nejčastější chyby vedoucí k vyloučení dodavatele
  • Důvody pro zrušení VZ
  • Budoucí nové možnosti dodavatelů v zadávacím řízení
  • Příklady řešení z praxe

 

Určení a předpokládané znalosti: Kurz je určen pro všechny, kteří se potřebují rychle zorientovat v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Kurz nemá za cíl představit všechny úskalí zadávacího procesu, ale poskytnout účastníkům pouze nezbytné informace z hlediska možností změny zadávací dokumentace a změny smlouvy.

Komentáře

No Thoughts on Možné změny zadávací dokumentace a změny smluv pro zadavatele a dodavatele

Leave A Comment