Mgr. Adéla Havlová, LL.M. | Český a moravský účetní dvůr

Mgr. Adéla Havlová, LL.M. se specializuje na oblast veřejného sektoru, a to zejména na právo veřejných zakázek a koncesí, projektů PPP, dotací, investičních pobídek a veřejné podpory.
V letech 2006 až 2022 působila jako advokát (od 2017 jako společník) advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, která za dobu jejího působení získala čtyřikrát titul Právnická firma roku v kategorii Veřejné zakázky. S týmem dnes spolupracuje na projektech jako externí expert (Of Counsel). Od ledna 2023 půlkou své kapacity působí jako externí poradce vrchní ředitelky Ministerstva pro místní rozvoj. V projektu Národní strategie veřejného zadávání ČR, schválené Vládou v lednu 2024, byla garantem dvou kapitol (Kvalita a inovace a SVIZ), čímž navázala na dřívější působení v týmu SOVZ při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Adéla Havlová je dlouhodobě aktivní v rámci Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), Unie administrátorů veřejných zakázek a Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI). Od r. 2013 působí v expertní skupině MMR pro výklad a novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Od r. 2014 do 2023 byla členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Využívá know-how z dalších členských států EU, zejména Německa, Rakouska a Slovenska, ve kterých i profesně působila. Pravidelně publikuje a přednáší k tématu veřejných zakázek.

Předběžným tržním konzultacím se Adéla Havlová intenzivně věnuje od zakotvení tohoto institutu v směrnicích EU z roku 2014 a zákoně o zadávání veřejných zakázek v roce 2016, přičemž ve formě technického dialogu je realizovala již před přijetím současného zákona. Její tým v roce 2016 připravil návrh podrobné metodiky, zveřejněné Ministerstvem pro místní rozvoj. Má osobní zkušenost s provedením vyšších desítek tržních konzultací v nejrůznějších podobách, a své zkušenosti promítá jak do článků v odborných periodicích, tak i do tematických setkání a seminářů, jako bude aktuální seminář.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Hodnocení dle necenových kritérií – pouze online

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 3.10.2024 online 1.300,- Kč