Mgr. Adéla Havlová, LL.M. | Český a moravský účetní dvůr

Adéla Havlová je partnerem a společníkem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS (do 31. 12. 2017 Havel, Holásek & Partners), největší advokátní kanceláře v České a Slovenské republice založené v roce 2001 a čítající přes 200 právníků.

Adéla Havlová se specializuje na oblast veřejného sektoru, a to zejména na právo veřejných zakázek a koncesí, projektů PPP, dotací, investičních pobídek a veřejné podpory. Kancelář HAVEL & PARTNERS za dobu jejího působení získala již třikrát titul Právnická firma roku (2009, 2011 a 2016) v kategorii Veřejné zakázky. Vedle práce pro veřejné a sektorové zadavatele poskytuje Adéla Havlová poradenství též dodavatelům, zejména při přípravě nabídek, při účasti v zadávacích řízeních a jednáních o smlouvách, jakož i v námitkových a přezkumných řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví.

Kromě působení v advokacii je Adéla Havlová členkou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), představenstva Unie administrátorů veřejných zakázek a redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP, a podílí se aktivně i na činnosti dalších zájmových sdružení, zejména Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI). Od r. 2013 působí v expertní skupině MMR pro výklad a novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Od r. 2014 je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pravidelně publikuje a přednáší k tématu veřejných zakázek.

Předběžným tržním konzultacím se Adéla Havlová intenzivně věnuje od zakotvení tohoto institutu v směrnicích EU z roku 2014 a zákoně o zadávání veřejných zakázek v roce 2016, přičemž formě technického dialogu je realizovala již před přijetím současného zákona. Její tým v roce 2016 připravil návrh podrobné metodiky, zveřejněné Ministerstvem pro místní rozvoj. Má osobní zkušenost s provedením vyšších desítek tržních konzultací v nejrůznějších podobách, a své zkušenosti promítá jak do článků v odborných periodicích, tak I do tématických setkání a seminářů, jako bude aktuální seminář.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Předběžné tržní konzultace v praxi; jak je odlišit od průzkumu trhu (pouze online + záznam)

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 28.02.2024 online 1800,- Kč