Mgr. Hana Dvořáková | ČMÚD.cz

Mgr. Hana Dvořáková – Lektorka pracovala několik let jako policejní psycholog pro personální odbor krajského ředitelství PČR v Praze, má rozsáhlé zkušenosti s problematikou náboru a výběru zaměstnanců pro státní správu. Jako psycholog prověřovala osobnostní způsobilost uchazečů, kteří se hlásili do služebního poměru, spolupodílela se na rozvoji osobnostních testů pro výběr zaměstnanců k PČR a je spoluautorkou některých testů používaných v bezpečnostních sborech. Byla koordinátorkou náborových a výběrových kempů, které prověřovali osobností způsobilost uchazečů v praxi, má praktické i teoretické zkušenosti s mnoha osobnostními testy používanými pro výběr zaměstnanců a zároveň měla možnost prověřovat jejich funkčnost v dlouhodobé studii fungování přijatých policistů včetně souvislosti osobnostních předpokladů a brzké odchodovosti, tedy souvislosti motivace uchazečů s jejich pracovním výkonem (kvalitou a kvantitou).

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout I.

I v online formě
Komunikace
Mgr. Hana Dvořáková 5.05.2022 Praha 2720,- Kč

Time Management v praxi

I v online formě
Komunikace
Osobní rozvoj
Mgr. Hana Dvořáková 8.06.2022 Praha 2720,- Kč