Mgr. Hana Novotná | Český a moravský účetní dvůr

Mgr. Hana Novotná (dříve Dvořáková) – Je součástí rodinného podniku Český a moravský účetní dvůr, s. r. o. již od jeho vzniku. Od roku 2018 se aktivně věnuje veřejným zakázkám, jejich administraci i kontrole a v neposlední řadě organizaci a inovaci v divizi vzdělávání mimo jiné v oblasti veřejných zakázek nebo finanční kontroly prostřednictvím lektorů ČMÚD.

Lektorka také pracovala několik let jako policejní psycholog pro personální odbor krajského ředitelství PČR v Praze, má rozsáhlé zkušenosti s problematikou náboru a výběru zaměstnanců pro státní správu. Jako psycholog prověřovala osobnostní způsobilost uchazečů, kteří se hlásili do služebního poměru, spolupodílela se na rozvoji osobnostních testů pro výběr zaměstnanců k PČR a je spoluautorkou některých testů používaných v bezpečnostních sborech. Byla koordinátorkou náborových a výběrových kempů, které prověřovali osobností způsobilost uchazečů v praxi, má praktické i teoretické zkušenosti s mnoha osobnostními testy používanými pro výběr zaměstnanců a zároveň měla možnost prověřovat jejich funkčnost v dlouhodobé studii fungování přijatých policistů včetně souvislosti osobnostních předpokladů a brzké odchodovosti, tedy souvislosti motivace uchazečů s jejich pracovním výkonem (kvalitou a kvantitou).

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Veřejné zakázky malého rozsahu – POUZE PREZENČNĚ

Veřejné zakázky Mgr. Hana Novotná 15.10.2024 Praha 2223,- Kč

Time Management v praxi – pouze online

I v online formě
Komunikace
Osobní rozvoj
Mgr. Hana Novotná 24.10.2024 online 1900,- Kč

Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout – ONLINE SEMINÁŘ

Komunikace
Online
Mgr. Hana Novotná 12.11.2024 online 1600,- Kč

Kontrolní listy k veřejným zakázkám – novinka- 2 dny

Kontrola a vnitřní řízení
Veřejné zakázky
Mgr. Hana Novotná 11.12.2024 online
Praha
4850,- Kč