JUDr. Zdeněk Lankaš | Český a moravský účetní dvůr

Odbor státního rozpočtu Ministerstva financí

Byl součástí týmu, který tvořil zákon č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), spolupracuje na sestavování zákona o státním rozpočtu, připomínkuje legislativní a nelegislativní materiály.

Od roku 2000 až do současnosti lektoruje semináře zaměřené na rozpočtová pravidla (zákon č. 218/2000 Sb.).

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 26.11.2024 online
Praha
2448,- Kč