JUDr. Adéla Heřmanová | Český a moravský účetní dvůr

Lektorka kurzu je součástí týmu odboru Financování územních rozpočtů a programového financování na Ministerstvu financí ČR.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Na Ministerstvu financí ČR pracuje od roku 1994. S lektorováním v oblasti rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má bohaté zkušenosti.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška