Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Veřejné zakázky A – Z II. (2 dny)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 7.10.2020 Praha 5500,- Kč

Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 13.10.2020 Praha 2350,- Kč

Tvorba zadávací dokumentace

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 14.10.2020 Praha 2470,- Kč

Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek a praktické problémy jeho evidence a účtování

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 15.10.2020 Praha 2450,- Kč

Intenzivní kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 20.10.2020 Praha 9.470,- Kč

Time Management v praxi

Komunikace
Osobní rozvoj
Mgr. Hana Dvořáková 5.11.2020 Praha 2450,- Kč

Inventarizace

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 10.11.2020 Praha 2350,- Kč

Oběh účetních dokladů v podmínkách nového zákona o řízení a kontrole

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 11.11.2020 Praha 2550,- Kč

Transfery, praktické problémy jejich účtování

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 12.11.2020 Praha 2470,- Kč

Informace vyplývající z účetní závěrky

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 24.11.2020 Praha 2350,- Kč

Rozhodování o poskytování dotací financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů

Dotace
Evropské fondy
Mgr. Martin Fatura
Mgr. Martin Strakoš
25.11.2020 Praha 1800,- Kč

Výkladová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 26.11.2020 Praha 2470,- Kč

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 1.12.2020 Praha 2550,- Kč

Co je dokumentace k VZ v době povinné elektronizace

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 2.12.2020 Praha 1.800,- Kč

GDPR ve veřejném sektoru po roce praxe

GDPR Mgr. Oldřich Kužílek 3.12.2020 Praha 2350,- Kč

Způsobilost výdajů

Finanční kontrola Ing. Ondřej Hartman 8.12.2020 Praha 2450,- Kč

Postupy poskytovatelů dotací při porušení podmínek dotací – workshop

Dotace
Finanční kontrola
Mgr. Lukáš Křivka 9.12.2020 Praha 2300,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 10.12.2020 Praha 2450,- Kč

Jak podat nabídku elektronicky (NEN,EZAK,TENDER MARKET)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 15.12.2020 Praha 1800,- Kč

Registr smluv

GDPR
Registr smluv
Mgr. Oldřich Kužílek 16.12.2020 Praha 2350,- Kč