Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Finanční kontrola ve veřejné správě

Finanční kontrola Mgr. Jana Kranecová 4.12.2020 Praha 2570,- Kč

Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 7.12.2020 Praha 2470,- Kč

Praktické příklady účtování

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 7.12.2020 Praha 2650,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 8.12.2020 Praha 2450,- Kč

Způsobilost výdajů

Finanční kontrola Ing. Ondřej Hartman 8.12.2020 Praha 2450,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly – řešení kontrolních zjištění v praxi

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 9.12.2020 Praha 2650,- Kč

Postupy poskytovatelů dotací při porušení podmínek dotací – workshop

Dotace
Finanční kontrola
Mgr. Lukáš Křivka 9.12.2020 Praha 2300,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu (a zjednodušené podlimitní řízení)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 10.12.2020 Praha 2450,- Kč

Zadávání veřejných zakázek dělených na části

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 11.12.2020 Praha 2450,- Kč

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a související otázky

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 11.12.2020 Praha 2470,- Kč

Jak podat nabídku elektronicky (NEN,EZAK,TENDER MARKET)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 15.12.2020 Praha 1800,- Kč

Registr smluv (Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv)

GDPR
Registr smluv
Mgr. Oldřich Kužílek 16.12.2020 Praha 2350,- Kč

Vnitřní směrnice v oblasti VZ – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 16.12.2020 Praha 1.800,- Kč

Praktické otázky veřejné podpory v aktuální praxi

veřejná podpora JUDr. Michael Kincl 17.12.2020 Praha 2350,- Kč

Tvorba zadávací dokumentace

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 9.02.2021 Praha 2470,- Kč

Předběžné tržní konzultace v praxi; jak je odlišit od průzkumu trhu – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 16.02.2021 Praha 1.800,- Kč

Problematika porušování zákona o účetnictví

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 24.02.2021 Praha 2470,- Kč

Vyjednávání

Komunikace Mgr. Klára Zbořilová 25.02.2021 Praha 2470,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 26.02.2021 Praha 2470,- Kč

Hodnocení dle necenových kritérií

Veřejné zakázky Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 18.03.2021 Praha 1.800,- Kč