Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Praktické otázky veřejné podpory v aktuální praxi

veřejná podpora JUDr. Michael Kincl 8.04.2021 Praha 2350,- Kč

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Přístup k informacím Mgr. Oldřich Kužílek 13.04.2021 Praha 2350,- Kč

Chyby ve veřejných zakázkách

Veřejné zakázky Ing. Ondřej Hartman 14.04.2021 Praha 2470,- Kč

Pojištění odpovědnosti z pohledu administrátora i zadavatele VZ – NOVINKA

Veřejné zakázky Ing. Martina Bufková Rychecká 15.04.2021 Praha 1.800,- Kč

Kontrola veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 20.04.2021 Praha 2350,- Kč

Kurz účetnictví od A-Z pro kontrolní a řídící pracovníky (2 dny)

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 21.04.2021 Praha 5500,- Kč

Registr smluv (Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv)

GDPR
Registr smluv
Mgr. Oldřich Kužílek 27.04.2021 Praha 2350,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 28.04.2021 Praha 2450,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly II. – řešení kontrolních zjištění v praxi

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 29.04.2021 Praha 2650,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu (a zjednodušené podlimitní řízení)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 30.04.2021 Praha 2450,- Kč

Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout

Komunikace Mgr. Drahomíra Švancarová
Mgr. Hana Dvořáková
4.05.2021 Praha 2400,- Kč

Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout II

Komunikace Mgr. Drahomíra Švancarová 5.05.2021 Praha 2400,- Kč

Stress Management

Komunikace Mgr. Rostislav Bezděk 6.05.2021 Praha 2400,- Kč

Zadávání veřejných zakázek od A do Z I. (2 dny)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 11.05.2021 Praha 5500,- Kč

Způsobilost výdajů

Finanční kontrola Ing. Ondřej Hartman 13.05.2021 Praha 2450,- Kč

Rozhodování o poskytování dotací financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů

Dotace
Evropské fondy
Mgr. Martin Fatura
Mgr. Martin Strakoš
18.05.2021 Praha 1800,- Kč

Zadávání veřejných zakázek A-Z II. (2 dny)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 19.05.2021 Praha 5500,- Kč

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a související otázky

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 21.05.2021 Praha 2470,- Kč

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 25.05.2021 Praha 2550,- Kč

Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ VS. změna nabídky

Veřejné zakázky Mgr. Tomáš Machurek 3.06.2021 Praha 1800,- Kč