Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 6.06.2022 online
Praha
2720,- Kč

Zadávání veřejných zakázek v roce 2022

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Tomáš Machurek 7.06.2022 online
Praha
3100,- Kč

Time Management v praxi

I v online formě
Komunikace
Osobní rozvoj
Mgr. Hana Dvořáková 8.06.2022 online
Praha
2720,- Kč

Možné změny zadávací dokumentace a změny smluv pro zadavatele a dodavatele

Dodavatelé
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 9.06.2022 online
Praha
2550,- Kč

Registr smluv (Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv)

GDPR
I v online formě
Registr smluv
Mgr. Oldřich Kužílek 15.06.2022 online
Praha
3100,- Kč