Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 25.10.2021 Praha 1.900,- Kč

Stress Management

I v online formě
Komunikace
Mgr. Rostislav Bezděk 26.10.2021 Praha 2400,- Kč

Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 27.10.2021 Praha 2350,- Kč

Nový stavební zákon

Stavební zákon Ing. Eliška Barčáková 1.11.2021 ONLINE
Praha
2550,- Kč

Oběh účetních dokladů v podmínkách zákona o finanční kontrole

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 2.11.2021 Praha 2550,- Kč

Praktické příklady účtování

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 3.11.2021 Praha 2650,- Kč

Rozhodování o poskytování dotací financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů

Dotace
Evropské fondy
I v online formě
Mgr. Martin Fatura
Mgr. Martin Strakoš
4.11.2021 Praha 1800,- Kč

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 5.11.2021 Praha 2550,- Kč

Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ VS. změna nabídky

PREZENČNÍ FORMA
Veřejné zakázky
Mgr. Tomáš Machurek 8.11.2021 Praha 1800,- Kč

Zákon o svobodném přístupu k informacím

I v online formě
Přístup k informacím
Mgr. Oldřich Kužílek 9.11.2021 Praha 2350,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 10.11.2021 Praha 2470,- Kč

Transfery, praktické problémy jejich účtování

I v online formě
Účetnictví
Ing. Vilém Juránek 11.11.2021 Praha 2470,- Kč

Co dál s GDPR?

GDPR
I v online formě
Mgr. Oldřich Kužílek 23.11.2021 Praha 2350,- Kč

Zadávání veřejných zakázek od A do Z I. (2 dny)

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 24.11.2021 Praha 5500,- Kč

Postupy poskytovatelů dotací při porušení podmínek dotací

Dotace
Finanční kontrola
I v online formě
Mgr. Lukáš Křivka 26.11.2021 Praha 2300,- Kč

Kontrola veřejných zakázek

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 30.11.2021 Praha 2350,- Kč

Předběžné tržní konzultace v praxi; jak je odlišit od průzkumu trhu

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 1.12.2021 Praha 1.800,- Kč

Tvorba zadávací dokumentace

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 2.12.2021 Praha 2470,- Kč

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a související otázky

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 3.12.2021 Praha 2470,- Kč

Zadávání veřejných zakázek A-Z II. (2 dny)

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 6.12.2021 Praha 5500,- Kč