Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Pavel Herman 14.02.2023 online
Praha
2448,- Kč

Finanční kontrola ve veřejné správě

Finanční kontrola
I v online formě
Mgr. Jana Kranecová 15.02.2023 online
Praha
2448,- Kč

Nový stavební zákon

Stavební zákon Ing. Eliška Barčáková 16.02.2023 Praha 2448,- Kč

Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 1.03.2023 online
Praha
2223,- Kč

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření OSS, SPO a související otázky

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 2.03.2023 online
Praha
2448,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 14.03.2023 online
Praha
2223,- Kč

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 16.03.2023 online
Praha
2448,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 29.03.2023 online
Praha
2448,- Kč

Způsobilost výdajů

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Ondřej Hartman 30.03.2023 online
Praha
2448,- Kč

Zadávání veřejných zakázek od A do Z I. (2 dny)

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 19.04.2023 online
Praha
5445,- Kč

Zadávání veřejných zakázek A-Z II. (2 dny)

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 15.05.2023 online
Praha
5445,- Kč

Kontrola veřejných zakázek

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Vladimír Studnička 17.05.2023 online
Praha
2448,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly II. – řešení kontrolních zjištění v praxi

Finanční kontrola
I v online formě
Ing. Bc. Michal Sklenář 7.06.2023 online
Praha
2448,- Kč

Kontrolní listy k veřejným zakázkám

Kontrola a vnitřní řízení
Veřejné zakázky
Mgr. Hana Novotná 8.06.2023 online
Praha
2448,- Kč

Zadávání veřejných zakázek v roce 2023

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Tomáš Machurek 13.06.2023 online
Praha
2790,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola
I v online formě
JUDr. Zdeněk Lankaš 15.06.2023 online
Praha
2448,- Kč