Výroční zpráva ÚOHS 2023 – video souhrn

Výroční zpráva ÚOHS, NKÚ a upozornění na nástroje a semináře ke kontrole

Výroční zpráva NKÚ za rok 2023

NKÚ vydalo na začátku dubna výroční zprávu, která mimo jiné upozorňuje na složitost systému poskytování dotací, a to nejen v administrativní oblasti. Zaměřuje se samozřejmě i na kontrolu a upozorňuje, že se kontrola často věnuje spíše formální stránce, méně pak na naplnění účelu poskytnuté dotace. V květnu nás čekají dva významné semináře ke kontrole. Na seminář ke kontrolním listům jsme již upozorňovali, kdy prostřednictvím otázek z dílny MF ČR jde kontrolor, auditor či samotný zadavatel krok za krokem celým zadávacím řízením a strukturovaně kontroluje splnění dílčích povinností a požadavků, které měl zadavatel splnit v daném druhu a režimu zadávacího řízení. Na semináři Kontrola a kontrolní protokoly se pak účastníci dozvědí vše, co potřebují znát k procesním náležitostem kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb.

Výroční zpráva ÚOHS za rok 2023

Mnoho informací pak přinesla i výroční zpráva ÚOHS za rok 2023, která byla zveřejněná před půlkou dubna. Úřad mimo jiné shrnul a připomenul metodickou činnost za rok 2023, např. v oblastech předběžných tržních konzultací, postupů zadavatelů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek ve zjednodušeném režimu či prostřednictvím jednacího řízení s uveřejněním. Za rok 2023 byly vydány tři kompletně nové sborníky rozhodnutí, a to ve vztahu k veřejným zakázkám z oblasti zdravotnictví, stavebnictví a informačních technologií, a rovněž byl aktualizován již dříve vydaný sborník týkající se veřejných zakázek v dopravě.

Na Sekci veřejných zakázek bylo v roce 2023 zahájeno nebývalé množství řízení o přestupku na základě hromadných podnětů, které ÚOHS obdržel od jednotlivých krajských úřadů v souvislosti s kontrolou hospodaření územních samosprávných celků spadajících do jejich územní působnosti. Pro dozorovou činnost ÚOHS charakteristický nárůst počtu případů týkajících se přezkumu zadávání veřejných zakázek pravidelné povahy. Stanovení předpokládané hodnoty nicméně činilo zadavatelům v loňském roce značné potíže rovněž při zadávání veřejných zakázek rozdělených na části.

Z rozsahu agendy, kterou Sekce veřejných zakázek v roce 2023 řešila, je zjevné, že došlo citelnému nárůstu v celkovém počtu zahájených správních řízení, kdy jich v roce 2023 bylo před Úřadem zahájeno celkem 751, což je o 244 více (o 48,1 %) než v předchozím roce.

Mezi nejčastější pochybení zadavatelů, která Úřad při výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek zjistil, spadá:

•  neurčité, nejednoznačné či diskriminační vymezení zadávacích podmínek, případně nepřiměřenost zadávacích podmínek vymezených zadavatelem, včetně požadavků na kvalifikaci;

•   výběr dodavatele, který nesplnil podmínky účasti (z oznámení o výběru dodavatele není zcela zřejmé, že došlo k prokázání kvalifikace apod.);

•   vyloučení dodavatele v rozporu se zákonem, respektive zadávacími podmínkami (v rozhodnutí o vyloučení nejsou v potřebné míře detailu uvedeny skutečnosti, na jejichž základě zadavatel rozhodnul o vyloučení konkrétního dodavatele; případně tyto důvody nemají svůj odraz ve stanovených zadávacích podmínkách);

•   nesplnění uveřejňováních povinností.

Všechna zmíněná pochybení jsou obsažena v kontrolních listech a je návodně vysvětleno, jak se těmto pochybením vyhnout.

Pokud máte zájem o shrnutí celé výroční zprávy ÚOHS, můžete se podívat na náš záznam s komentářem ZDE (70 min).

Prezentace použitá v záznamu je zde - výroční zpráva ÚOHS 2023 (souhrn výroční zprávy).

Kompletní výroční zpráva ÚOHS - UOHS_Vyrocni-zprava-CZ_2023 (1)

Výroční zpráva NKÚ - vyrocni-zprava-nku-2023onlinevyrocni_zprava_cela (grafický souhrn)

 

Nová verze Věstníku + odkazy na online školení MMR

Nová verze Věstníku 2. 2024 byla spuštěna nová verze věstníku veřejných zakázek a současně k 1. 2. 2024 vešla v účinnost nová vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. CO JE NOVÉHO? V principu nedošlo k zásadním změnám, formuláře bylo nutné

Nedostupnost služeb Věstníku – AKTUALIZACE

AKTUALIZACE:  Věstník a MMR již vydalo aktuální termíny nově naplánované odstávky: Za účelem hladkého přechodu na nové eForms bylo nezbytné stanovit přechodné provozní období Věstníku: “1) v pátek 26. ledna 2024 od 18:00 dojde k znepřístupnění uživatelských účtů (nebude umožněno přihlášení ani registrace) a zároveň nebude možné odesílat ani uveřejňovat

Výroční zpráva ÚOHS za rok 2022 a vybrané případy

Mezi nejčastější pochybení zadavatelů, která Úřad při výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek zjistil, spadá: • neurčité, nejednoznačné či diskriminační vymezení zadávacích podmínek, případně nepřiměřenost zadávacích podmínek vymezených zadavatelem, včetně požadavků na kvalifikaci; • výběr dodavatele, který nesplnil podmínky účasti (z oznámení o výběru dodavatele není zcela zřejmé, že došlo

PŘEDSEDA ÚOHS NOVĚ NASTAVIL ROZHODOVACÍ PRAXI U MAXIMÁLNÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH HODNOT RÁMCOVÝCH DOHOD

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil v rámci řízení o rozkladu prvostupňové rozhodnutí ve věci možného spáchání přestupku zadavatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., v zadávacím řízení za účelem uzavření rámcové dohody „Dodávka motorové nafty – 2. vyhlášení“ a správní řízení zastavil. V rozhodnutí je nově řešena problematika související

Kontrola veřejných zakázek v bodech – Kontrolní listy k veřejným zakázkám

Na konci roku proběhl online seminář k používání kontrolních listů k veřejným zakázkám. Mohou je využít jak Zadavatelé, kteří si chtějí zkontrolovat svůj vlastní postup, například před odevzdáním podkladů pro případnou kontrolu nebo jen pro vlastní pocit jistoty správnosti postupu, ale zároveň usnadní práci i kontrolorům a auditorům, kteří se

Důležité změny a novinky Zákona o zadávání veřejných zakázek v posledních týdnech

Pokud se chcete dozvědět více nejen k řešení navyšování cen ve veřejných zakázkách a zohlednění sankcí proti Rusku, přihlaste se na seminář Výkladová stanoviska ve veřejných zakázkách, který se bude konat 11. 10. 2022 v Praze prezenčně nebo ve stejný den živý přenos kdekoliv u Vás online. Níže uvedené aktuální informace jsme

Materiály k OVZ

V pondělí 24. května proběh online seminář k tématice odpovědného veřejného zadávání. Na semináři zaznělo mnoho užitečných informací, jak mohou zadavatelé nový institut vyžít při zadávání veřejných zakázek. Přikládáme prezentaci plnou dobrých příkladů od autorky Leony Gergelové Šteigrové z MPSV.  Další informace k OVZ naleznete na oficiálním webu https://www.sovz.cz/. Prezentace

Novela ZZVZ

Od podzimu proběhl seminář k novele ZZVZ již třikrát, od začátku roku vešly v platnost již některé novelizace. Co je nového? Zadavatele v současné době zajímá nejvíc novelizace platná k     1. 1. 2021 k zodpovědnému zadávání. Aktuálně platné změny: –            nové zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací –            změny

PF 2021

I přes komplikovaný rok 2020 stále pokračujeme. Vývoj tohoto rok byl jiný, než jsme předpokládali, ale to asi pro všechny. Vám všem děkujeme za projevenou důvěru a podporu v uplynulém roce, kdy jsme ji tolik potřebovali a doufáme, že se sejdeme za příznivějších okolností v roce příštím. 

Aktualizace podmínek – mimořádná opatření

Aktualizace 1. 10. 2020 v novém příspěvku – online semináře 23. 9. 2020 Vážení účastníci kurzů, zájemci, zákazníci, vzhledem k měnícím se opatřením ve spojitosti s onemocněním COVID-19 Vás chceme informovat o aktuálních opatřeních na našich seminářích. Jsme rádi, že doposud semináře bez problému fungují a i nadále zajišťujeme veškeré

Aktuality z veřejných zakázek

Nové materiály a stanoviska vydaná MMR Zkrácení zadávacího řízení – zkraceni-zadavaciho-rizeni (1) Podmínky pro uzavření smlouvy – podminky_pro_uzavreni_smlouvy-MM-upr-VF Využívání ústní online elektronické komunikace v zadávacím řízení – Vyuzivani_ustni_online-_elektronicke_komunikace_v_zadavacim_rizeni Možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek ve stavu nouze – Moznosti_zadavatelu_pri_zadavani_verejnych_zakazek_ve_stavu_nouze Doporučení ke změnám v nouzovém stavu – Doporuceni_ke_zmenam_v_nouzovem_stavu Stanovisko ÚOHS k

Novinky ÚOHS

Minulý týden vydal Úřad nové rozhodnutí, celé rozhodnutí je níže. K tomuto článku pro připomínku přikládáme všechny tři díly “Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek” na který jsme již v minulosti upozorňovali. V březnu ÚOHS zveřejnil poslední díl, který se zabývá především poslední částí zadávacího procesu, tedy přijetím nabídek a

Dopady současné krize na zadávací řízení – MMR

V probíhajících zadávacích řízení se stává aktuální především otázka lhůt. Z obecného pohledu lze konstatovat, že lhůty stanovené zadavatelem v konkrétním zadávacím řízení jsou nadále platné a neexistuje právní předpis či centrální nařízení, které by tyto lhůty revidovaly (na správní řád se lze odvolat pouze v případě správního řízení před

Aktuální situace a změny

AKTUALIZACE NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ SPOJENÝCH SE STAVEM NOUZE   Ve spojitosti se zavedenými opatřeními a v zájmu zabránění šíření nemoci jsme nuceni přeložit konání všech seminářů, které se měly konat do konce dubna. Většina z přihlášených účastníků dotčených seminářů nám již potvrdila změnu termínů, se všemi účastníky budeme nadále

Mimořádně navýšena kapacita – Novela zákona o finanční kontrole

Upozorňujeme, že se nám podařilo navýšit kapacitu na středeční seminář (12. 2. 2020) “Finanční kontrola – NOVELA 2020“. Změny zákona jsou platné již pro zprávy o finančních kontrolách za 2019, jsme tedy rádi, že se nám pro velký zájem podařilo přijmout všechny vaše rezervace a objednávky, které přesahovaly kapacitu učebny.