Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Přílohy ke stažení

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Dlouho chystaná novela byla schválena poslaneckou sněmovnou a lze předpokládat, že již nic nebude bránit dalšímu legislativnímu procesu. Co nás čeká po přijetí, až novela vstoupí v platnost?

Oblasti a témata, kterých se změny dotknou:

 • VZ s proměnlivou cenou - § 19/3
 • Ústní komunikace § 211/1 a 2
 • Definice VZ na dodávky - § 14 odst. 1
 • Definice zadávací dokumentace - § 28/1
 • Zadávací lhůta
 • Jistota
 • Doklady o kvalifikaci – nadlimitní režim
 • Nadlimitní kvalifikace doklady v nabídce – § 86
 • Změny kvalifikace – § 88
 • Doklady před uzavřením smlouvy
 • Oznámení o výběru dodavatele
 • Prodloužení zákazu uzavřít smlouvu - § 246 odst. 1 písm. a) bod 3.
 • Kvalifikace v ZPŘ
 • Doklady o kvalifikaci ZPŘ
 • Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob - § 83
 • Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele - § 85
 • Nákupy na komoditních burzách - § 67 odst. 3
 • Koordinované nabídky - § 48/6 písm. b)
 • Údaje z nabídek v el. podobě - § 109 odst. 3
 • Zjednodušený režim
 • Zvláštní postupy
 • Rámcové dohody – kvalifikace
 • DNS
  • DNS - kvalifikace
  • DNS – hodnotící kritéria
  • DNS – Změna nebo doplnění zadávací dokumentace - § 139a
  • DNS – Změna nebo doplnění zadávací dokumentace - § 139a odst. 1 a 2
  • DNS – Změna nebo doplnění zadávací dokumentace - § 139a odst. 3 a 5
  • DNS – Nápravné opatření ÚOHS - § 139a odst. 4
 • Elektronická komunikace
 • Změna závazků - novelizace
 • Změna závazků - § 222 odst. 1
 • Vyloučení námitek - § 241 odst. 1 a 2
 • Lhůty pro podání námitek - § 242 odst. 4 a 5
 • Odůvodnění odmítnutí námitek
 • Zákaz uzavření smlouvy
 • Zpřístupnění dokumentace uložené v certifikovaném elektronickém nástroji
 • Nezákonné výhrady
 • Další změny v dozorové části
 • Pozměňovací návrhy
 • Pozměňovací návrhy – námitky proti ZD § 242 odst. 5
 • Pozměňovací návrhy - dozor

Chystané změny jsou již zohledněny v našich seminářích:

Zadávání veřejných zakázek od A do Z I.

19. a 20. 4. 2023

Mgr. Monika Koudelková

více

Zadávání veřejných zakázek od A do Z II.

15. a 16. 5. 2023

Mgr. Monika Koudelková

více

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

31. 5. 2023

Mgr. Pavel Herman

více