Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Kód: A/221
Termín: 31.05.2023
Čas konání: 9:00-13:45
Místo konání:
Praha
Cena bez DPH: 2448,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR:

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Kurz přináší přehled platných změn na základě schválených novelizací jako:

 • OVZ (odpovědné zadávání)zásady - novela § 6/4 ZZVZ (1.1.21) zadavatel je povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele Aplikace_zasad_odpovedneho_zadavani_ve_verejnych_zakazkach_na_projektove_prace (ke stažení, zařazenou pouze podle potřeb účastníků)
 • Skutečný majitel - novela § 122 ZZVZ (1.6.21)
 • Čistá vozidla (2.8.21)
 • Potraviny - novela § 137a ZZVZ (1.1.22)

Půldenní kurz je také zaměřený na vše nové, co přinese novela zákona o zadávání veřejných zakázek.

 • Velká (vládní/technická) novelizace ZZVZ
 • Proměnlivá cena jen na podlimitní VZ (§ 19/3)
 • VZ na dodávky není CP, peněžitá pohledávka, obch. podíl, závod
 • Zad. lhůta – prodlužuje se po dobu překážek dle § 246 (ne že neběží), info Z o době zákazu na žádost, ukončení řízení po 3 měsících, pokud Z nestihne odeslat v ZL oznámení o výběru, účelně vynaložené náklady spojené s účastí nutno uplatnit do 6 měs. od uveřejnění oznámení o zrušení řízení (§ 40)
 • Jistota – BZ a pojištění záruky – lze i v kopii, pokud Z nestanoví jinak, principy § 46, fakultativní vylučování - povinné jen u vybraného dod., pokud nezajistil poskytnutí jistoty po celou ZL (přetržení doby BZ/pojištění)
 • Kvalifikace a prokazování – před uzavřením sml. výzva vybranému D (§ 122 – pokud je Z nemá, doklady a vzorky dle § 104, doklady o podd. dle § 85, pokud je Z požadoval); Z může (nemusí) požadovat: a) originály/ověř. kopie/nové doklady o zákl. způsobilosti/ ČP že se rozhodné údaje nezměnily nebo nové doklady; tzn. minimum jsou kopie
 • Oznámení o výběru  - § 50 (nemusí u jednoho úč.); dle § 123  - bez zbyt. odkladu od ukončení hodnocení/el. aukce; možnost pozdějšího § 104 a výsledek zkoušek vzorků
 • Koordinované nabídky – nová možnost vyloučení § 48/6
 • Údaje z el. nabídek (§ 109) – Z sděluje do 5 p.d., pokud o to účastník požádá (uveřejní na profilu, odešle všem účastníkům) údaje odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím
 • El. komunikace (§ 211/6) – úkon učiněný prostř. el. nástroje/DS se považuje za podepsaný
 • Změna závazku (§ 222) – vypuštění limitu 50% z odst. 5 a 6 (limit 30% dle odst. 9 zůstává, ale je vypuštěn pro sektorové VZ a koncese jiného než veřej. Z)
 • Vyloučení námitek u podlimitních sektorových VZ a proti podávání informací z el. nabídek (§ 109/3)
 • Zákaz uzavření smlouvy – neplatí, pokud se neodesílá oznámení o výběru (1 účastník)
 • Zpřístupnění dokumentace uložené v el. certifikovaném nástroji (§ 262a) – pokud Z zajistí Úřadu přístup po celou dobu řízení (platí, že dokumenty jsou autentické)
 • Nezákonné výhrady dle § 100 a nápravné opatření dle § 263/3 – zákaz uplatnění výhrady, pokud je to postačující

Pro zkušené zadavatele ideální doplnění nových informací, pro začátečníky minimum z oblasti zadávání veřejných zakázek, na kterém mohou stavět své další vzdělávání v této oblasti.

Kurz vede jeden z uznávaných odborníků v oblasti veřejných zakázek a spolutvůrce novely Mgr. Pavel Herman (MMR).

Určení a předpokládané znalosti: KURZ JE URČEN JAK PRO „OSTŘÍLENÉ“ ZADAVATELE, ALE I PRO ZADAVATELE ZAČÁTEČNÍKY.

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

 

Nezávazná rezervace

Rezervací se nezavazujete k platbě ani nenahrazuje závaznou objednávku.
Jméno a příjmení účastníka semináře, pokud není v době rezervace možné upřesnit, vyplňte jméno objednatele.
Organizace, za kterou je vytvářena NEZÁVAZNÁ REZERVACE.
Předpokládaný počet účastníků.
Pokud nám zanecháte telefonický kontakt, bude pro nás snadnější Vás kontaktovat v případě, že bude rezervaci potřeba potvrdit, prodloužit, zrušit nebo jinak upravit.
Pokud nám chcete něco sdělit nebo uplatnit kód slevy, zde máte prostor.

Komentáře

No Thoughts on Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Leave A Comment