Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek – NOVÝ TERMÍN

Kód: A/221
Termín: 12.04.2021
Čas konání: 9:00-13:00
Místo konání:
Praha
(případně online - sleva 20%)
Cena bez DPH: 1.900,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR:

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Sleva na online variantu je 20%, stačí v přihlášce do poznámky uvést "online". 

Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Půldenní kurz zaměřený na vše nové, co přinese novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro zkušené zadavatele ideální doplnění nových informací, pro začátečníky minimum z oblasti zadávání veřejných zakázek, na kterém mohou stavět své další vzdělávání v této oblasti. Kurz vede jeden z uznávaných odborníků v oblasti veřejných zakázek a spolutvůrce novely Mgr. Pavel Herman (MMR).

Navrhované změny se týkají zejména těchto oblastí:

Novelizace platná již od 1. 1. 2021 - novelizace § 6 - zadavatel je povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele.

A další změny, které vstoupí v platnost:

  • Prokazování kvalifikace před uzavřením smlouvy
  • Předpokládaná cena veřejných zakázek s proměnlivou cenou
  • Předkládání jistoty formou bankovní záruky
  • Důsledky nedodržení zadávací lhůty
  • Upřesnění úpravy elektronizace úkonů v zadávacím řízení
  • Dynamický nákupní systém, rámcové dohody

Nezávazná rezervace

Rezervací se nezavazujete k platbě ani nenahrazuje závaznou objednávku.
Jméno a příjmení účastníka semináře, pokud není v době rezervace možné upřesnit, vyplňte jméno objednatele.
Organizace, za kterou je vytvářena NEZÁVAZNÁ REZERVACE.
Předpokládaný počet účastníků.
Pokud nám zanecháte telefonický kontakt, bude pro nás snadnější Vás kontaktovat v případě, že bude rezervaci potřeba potvrdit, prodloužit, zrušit nebo jinak upravit.
Pokud nám chcete něco sdělit nebo uplatnit kód slevy, zde máte prostor.

Komentáře