Nedostupnost služeb Věstníku veřejných zakázek

Nedostupnost služeb Věstníku veřejných zakázek

Upozorňujeme, že z důvodu změny provozovatele, nebude možné ve dnech 29. 3. 2023 až 2. dubna 2023 odesílat a zveřejňovat formuláře v rámci Věstníku veřejných zakázek. Na stránkách MMR i Věstníku bylo zveřejněno toto oznámení s upozorněním, že poslední formulář bude možné odeslat dne 28. 3. 2023 do 18:00 (odeslané formuláře do tohoto času budou zveřejněny 3. dubna 2023). V závislosti na této informaci je nutné počítat s touto nedostupností počítat a přizpůsobit tomu naplánované zadávací řízení.

Co se týká standardních situací:

 • Odeslání oznámení o zahájení – v tuto chvíli zadavatelé s předstihem vědí, že zadávací řízení, které je nutné zahájit postupem podle §212 není možné zahájit v období pracovních dní 29., 30. a 31. března (není započítán víkend 1. a 2. dubna, kdy zahájení nepředpokládáme), tedy pokud se datum plánovaného zahájení blíží těmto dnům, je lépe ho posunout před nebo za tyto termíny. Doporučujeme s ohledem na nefunkčnost zahájit po těchto termínech (viz. odesílání opravných formulářů).
 • Odeslání oznámení o výsledku – pokud se v období na konci března blíží lhůta pro povinné zveřejnění Vašeho zadávacího řízení, je nutné brát v úvahu, že pokud poslední dny lhůty vycházejí na tyto dny, nebude možné formulář odeslat a lhůtu tak dodržet.
 • Odeslání oznámení změn nebo dodatečných informací – nejvíce nahodilou situací, kterou Zadavatel není schopen zcela naplánovat je potřeba odeslání opravného formuláře, kdy nejčastěji v těchto případech půjde o prodloužení lhůty pro podání nabídek v již započatých zadávacích řízeních. Jedná se o tři pracovní dny, které mohou kolidovat s potřebou zveřejnění dodatečné informace, na jejímž základě k prodloužení lhůty dochází. Vzhledem k tomu, že Zadavatel má 3 pracovní dny na zveřejnění vysvětlení, se kterým by bylo zapotřebí odeslat formulář, faktický problém by nastal v případě, že žádost o vysvětlení Zadavatel obdrží v období 27. nebo 28. 3., kdy čas k rozhodnutí o prodloužení lhůty může způsobit, že zadavatel by nebyl schopen rozhodnout o případě změně do 28. 3. 2023. Zde se nabízí v podstatě dvě řešení:
  • pokud zadavatel nestihne odeslat formulář do 28. 3. do 18:00 a tedy neodešle ho ani v následujících pracovních dnech, protože to technicky nebude možné, nebude tedy možné zveřejnit vysvětlení na profilu a souvztažně odeslat formulář – pak může Zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek navíc o tolik dní, o kolik bude ve zpoždění se zveřejněním (které musí navazovat na odeslání formuláře) – v návaznosti na §99 odst. 4., tedy pokud Zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá včas „prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny
  • další možností je samozřejmě pokusit se reagovat flexibilně a v případech, kde je to možné raději uspíšit proces vedoucí ke schvalování změny zadávací dokumentace a odeslat formulář (a zveřejnit vysvětlení) raději dříve, avšak takové řešení bude možné pouze v omezeném množství případů a obecně není možné ho doporučit, protože případné nepřesnosti by mohly vést k dalším dotazům a následně dalšímu prodlužovaní lhůty.

Celé oznámení, včetně dalších změn, které přinese změna provozovatele najdete na stránkách Věstníku nebo na portálu veřejných zakázek (odkazy na konci článku). Hlavní informace shrnujeme zde:

 • Nový Věstník bude mít novou webovou adresu (i když to není v oznámení přímo uvedeno, předpokládáme, že v přechodném období bude na tuto novou adresu odkazováno i na té původní, případně dojde rovnou k přesměrování)
 • Do nového Věstníku bude zapotřebí nová registrace (do konce února bude uživatelům zaslán emailem podrobný návod s registrací, bude možné provést jí od 1. března, uveřejňování a odeslání bude možné 3. dubna, není však uvedeno, zda registrace bude například podléhat schvalování nebo z jiného důvodu proběhne s časovým odstupem, proto je nejspíše vhodné registraci provést co nejdříve)
 • Veškeré uveřejňování formulářů bude nově zdarma (resp. platbu za zveřejňování bude hradit MMR)
 • Veškeré zveřejněné formuláře od října 2016 (tedy zveřejněné na této verzi Věstníku), budou přeneseny do nového, neměl by být tedy problém s navazováním na původní formuláře

https://vestnikverejnychzakazek.cz/

 

Nový Věstník veřejných zakázek