Kontrola veřejných zakázek v bodech – Kontrolní listy k veřejným zakázkám

Přílohy ke stažení

Seminář Kontrolní listy k veřejným zakázkám

Na konci roku proběhl online seminář k používání kontrolních listů k veřejným zakázkám. Mohou je využít jak Zadavatelé, kteří si chtějí zkontrolovat svůj vlastní postup, například před odevzdáním podkladů pro případnou kontrolu nebo jen pro vlastní pocit jistoty správnosti postupu, ale zároveň usnadní práci i kontrolorům a auditorům, kteří se zabývají například finanční kontrolou a téma veřejných zakázek pro ně není hlavní odborností. Postupem podle kontrolních listů, kterým Vás provází Mgr. Hana Novotná, můžete snáze a jistěji projít procesem kontroly veřejných zakázek a toho, co by minimálně měla veřejná zakázka splňovat, ne co dát pozor, jaké dokumenty jsou ke kontrole potřeba a podobně.

Z tohoto online seminář, kterého se účastnili i pracovníci přímo z Ministerstva financí, které je autorem kontrolních listů, je pořízen záznam, který nyní nabízíme k dispozici. Stačí se přihlásit na další online seminář s tímto tématem, který se bude konat 8. 6. 2023, a nejen že získáte přístup na toto online opakování, ale po celou dobu budete mít k dispozici i tento záznam z přenosu z 8. 12. 2022 již nyní. Zároveň můžete samozřejmě do červnového termínu zasílat návrhy a dotazy, odpovědi na ně pak můžete živě probrat lektorkou například v dotazové části živého přenosu, případně si můžete vyžádat odpověď již dříve. V termínu 8. 6. 2023 se navíc můžete účastnit i prezenčně, vše záleží jen na vás - přihlášením můžete a nemusíte využít všechny výhody:

  • záznam z online semináře ze dne 8. 12. 2022
  • účast na živém online přenosu nebo účast na prezenčním setkání dne 8. 6. 2023
  • možnost zasílání specifických dotazů před konáním červnového termínu setkání

 

Přílohy

Přílohy