Aktuality z veřejných zakázek

Nové materiály a stanoviska vydaná MMR

 

V polovině května vydal ÚOHS tradičně výroční zprávu za rok 2019

Za zmínku stojí, že oproti předchozímu roku vzrostl počet zahájených řízení z moci úřední, včetně řízení zahájených na základě kontrol a to o 87,5 %. Zároveň klesl počet řízení zahájených na základě návrhu.

Oproti předchozímu roku přibylo jako z nejčastějších pochybení „výběr dodavatele, který nesplnil podmínky účasti (z oznámení o výběru dodavatele není zcela zřejmé, že došlo k prokázání kvalifikace apod.).“.

Pochybení jako jsou:

  • neurčité a/nebo nejednoznačné vymezení zadávacích podmínek vymezených zadavatelem;
  • nepřiměřené (diskriminační) nastavení podmínek kvalifikace;
  • nerozhodnutí, nebo neúplné vypořádání námitek dodavatele;

zůstala stejně jako tomu v předchozích letech, ale na seznamu těchto nejčastějších pochybení se tentokrát nevyskytlo oproti předchozímu roku nezákonné rozdělení zakázky nebo zadání VZ zcela mimo režim zákona.

Co se týká novinek a shrnutí za rok 2019, došlo ze strany ÚOHS k vyložení některých nových institutů

  • určitost vyhrazené změny závazků v zadávacích podmínkách,
  • ukončení zadávacího řízení v důsledku neodeslání oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě,
  • vyloučení dodavatele pro nezpůsobilost z důvodu závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo jiným veřejným zadavatelem,
  • nové pojetí sektorové veřejné zakázky

či k prohloubení ustálené rozhodovací praxi z předchozích dvou let:

  • nové pojetí institutu mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k povinnosti vyloučit, tady asi nebude čárka
  • důraz na srozumitelnost a úplnost rozhodnutí o námitkách jako nástroje k urychlení celého procesu zadávání.

Zároveň ve zprávě ÚOHS podotýká, že stále chybí rozhodovací praxe k některým dalším institutům, jako například změna závazků ze smlouvy podle § 222 ZZVZ. Na druhou stranu máme v současnosti mnoho výkladových stanovisek právě k § 222 díky koronavirové krizi.

Kompletní výroční zpráva ÚOHS 2019

Právě na tyto novinky a další aktuality z oblasti veřejných zakázek Vám bude odpovídat Mgr. Machurek z MT Legal (s titulem „Právnická firma roku“ za posledních několik let) na semináři:

Zadávání veřejných zakázek v roce 2020 – ZDE

Mohlo by Vás zajímat:

Kontrola veřejných zakázek – Mgr. Vladimír Studnička

  • i zde se dozvíte aktuality týkající se zadávání zakázek jak v současné době, tak upozornění na chystanou novelu zákona a především komplexní informace ke kontrole VZ – na co si dát pozor, v čem se nejčastěji chybuje.