Nedostupnost služeb Věstníku – AKTUALIZACE

AKTUALIZACE: 

Věstník a MMR již vydalo aktuální termíny nově naplánované odstávky:

Za účelem hladkého přechodu na nové eForms bylo nezbytné stanovit přechodné provozní období Věstníku:

“1) v pátek 26. ledna 2024 od 18:00 dojde k znepřístupnění uživatelských účtů (nebude umožněno přihlášení ani registrace) a zároveň nebude možné odesílat ani uveřejňovat žádné formuláře včetně podávání formulářů z elektronických nástrojů. Uveřejněné formuláře tak budou zpřístupněny pouze pro čtení ve veřejné části Věstníku;

2) od čtvrtka 1. února 2024 od 8:00 bude Věstník zcela mimo provoz a po otevření stránky se zobrazí pouze informace o probíhající plánované odstávce;

3) v pondělí 5. února 2024 od 8:00 dojde ke spuštění a k obnovení celého provozu Věstníku včetně možnosti odesílat a uveřejňovat formuláře již v nové podobě eForms.

Upozorňujeme dále zadavatele, že během výše uvedeného přechodného období nebude možné prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Žádáme uživatele, aby si s ohledem na toto přechodné období naplánovali odesílání svých formulářů, aniž by bylo ohroženo dodržení zákonných lhůt. Poslední formuláře musí být odeslané do stávajícího Věstníku nejpozději v pátek 26. ledna 2024 do 18:00 hod. Tyto formuláře budou ještě uveřejněny v pondělí 29. ledna 2024 ve Věstníku.”

Aktuální informace ZDE, níže uvedené informace platí obdobně.

Vzhledem k nekompatibilitě současných formulářů a nových eForms již nebude možné využít rozpracované formuláře vytvořené do 26. ledna 2024 do 18 hodin, a tudíž budou tyto formuláře ze systému vymazány.

Není to tak dlouho, co si všichni Zadavatelé prošli odstávkou Věstníku veřejných zakázek ve spojitosti se změnou provozovatele VVZ.

V době, kdy se blíží konec roku a mnoho Zadavatelů zadává větší objemy zakázek nás čeká další odstávka věstníku a tentokrát tomu bude z důvodu přechodu na E-forms (sjednocení v rámci EU).

Půjde však nyní o odstávku od 20. října až do 30. října 2023.

Po tuto dobu nebude možné odesílat formuláře – tzn. zahajovat, ukončovat nebo provádět změny v zadávacích řízeních, tedy například prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Níže uvádíme stejný postup jako při odstávce v březnu:

Nedostupnost služeb Věstníku veřejných zakázek

Upozorňujeme, že z důvodu přechodu na E-forms, nebude možné ve dnech 20. 10. 2023 (od 18:00) až 30. 10. 2023 (do 8:00) odesílat a zveřejňovat formuláře v rámci Věstníku veřejných zakázek. Na stránkách MMR i Věstníku bylo zveřejněno toto oznámení s upozorněním, že poslední formulář bude možné odeslat dne 20. 10. 2023 do 18:00 (odeslané formuláře do tohoto času budou zveřejněny 23. října 2023). V závislosti na této informaci je nutné počítat s touto nedostupností počítat a přizpůsobit tomu naplánované zadávací řízení.

Co se týká standardních situací:

  • Odeslání oznámení o zahájení – v tuto chvíli zadavatelé s předstihem vědí, že zadávací řízení, které je nutné zahájit postupem podle §212 není možné zahájit v období pracovních dní v celém týdnu od 23. do 27. října(není započítán víkend, kdy zahájení nepředpokládáme), tedy pokud se datum plánovaného zahájení blíží těmto dnům, je lépe ho posunout před nebo za tyto termíny. Doporučujeme s ohledem na nefunkčnost zahájit po těchto termínech (viz. odesílání opravných formulářů).
  • Odeslání oznámení o výsledku – pokud se v období na konci října (týden 23. až 27. 10.) blíží lhůta pro povinné zveřejnění ukončení Vašeho zadávacího řízení, je nutné brát v úvahu, že pokud poslední dny lhůty vycházejí na tyto dny, nebude možné formulář odeslat a lhůtu tak dodržet.
  • Odeslání oznámení změn nebo dodatečných informací – nejvíce nahodilou situací, kterou Zadavatel není schopen zcela naplánovat je potřeba odeslání opravného formuláře, kdy nejčastěji v těchto případech půjde o prodloužení lhůty pro podání nabídek v již započatých zadávacích řízeních. Jedná se o pět pracovních dní (pokud nepočítáme odeslání 20.10. ve večerních hodinách), které mohou kolidovat s potřebou zveřejnění dodatečné informace, na jejímž základě k prodloužení lhůty dochází. Vzhledem k tomu, že Zadavatel má 3 pracovní dny na zveřejnění vysvětlení, se kterým by bylo zapotřebí odeslat formulář, faktický problém by nastal v případě, že žádost o vysvětlení Zadavatel obdrží na začátku odstávky (např. 20. 10. večer nebo 23., 24. 10.), kdy čas k rozhodnutí o prodloužení lhůty může způsobit, že zadavatel by nebyl schopen rozhodnout o případě změně včas, respektive v návaznosti na tuto změnu zveřejnit opravný formulář. Zde se nabízí v podstatě dvě řešení:
    • pokud zadavatel nestihne odeslat formulář do 20. 10. do 18:00 a tedy neodešle ho ani v následujících pracovních dnech, protože to technicky nebude možné, nebude tedy možné zveřejnit vysvětlení na profilu a souvztažně odeslat formulář – pak může Zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek navíc o tolik dní, o kolik bude ve zpoždění se zveřejněním (které musí navazovat na odeslání formuláře) – v návaznosti na §99 odst. 4., tedy pokud Zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá včasprodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny
    • další možností je samozřejmě pokusit se reagovat flexibilně a v případech, kde je to možné raději uspíšit proces vedoucí ke schvalování změny zadávací dokumentace a odeslat formulář (a zveřejnit vysvětlení) raději dříve, avšak takové řešení bude možné pouze v omezeném množství případů a obecně není možné ho doporučit, protože případné nepřesnosti by mohly vést k dalším dotazům a následně dalšímu prodlužovaní lhůty.

Navíc v části tohoto období nebude Věstník fungovat ani pro prohlížení webové stránky, to by ovšem nemělo znamenat žádný zásadní problém. Myslet je potřeba i na to, že rozpracované (uložené) formuláře, které nebudou zveřejněny do 20. 10. 2023 (do 18:00) trvale zmizí.

Kompletní informace najdete na stránkách MMR i VVZ:

Přechod na eForms – plánovaná odstávka Věstníku