Nedostupnost služeb Věstníku

Není to tak dlouho, co si všichni Zadavatelé prošli odstávkou Věstníku veřejných zakázek ve spojitosti se změnou provozovatele VVZ.

V době, kdy se blíží konec roku a mnoho Zadavatelů zadává větší objemy zakázek nás čeká další odstávka věstníku a tentokrát tomu bude z důvodu přechodu na E-forms (sjednocení v rámci EU).

Půjde však nyní o odstávku od 20. října až do 30. října 2023.

Po tuto dobu nebude možné odesílat formuláře – tzn. zahajovat, ukončovat nebo provádět změny v zadávacích řízeních, tedy například prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Níže uvádíme stejný postup jako při odstávce v březnu:

Nedostupnost služeb Věstníku veřejných zakázek

Upozorňujeme, že z důvodu přechodu na E-forms, nebude možné ve dnech 20. 10. 2023 (od 18:00) až 30. 10. 2023 (do 8:00) odesílat a zveřejňovat formuláře v rámci Věstníku veřejných zakázek. Na stránkách MMR i Věstníku bylo zveřejněno toto oznámení s upozorněním, že poslední formulář bude možné odeslat dne 20. 10. 2023 do 18:00 (odeslané formuláře do tohoto času budou zveřejněny 23. října 2023). V závislosti na této informaci je nutné počítat s touto nedostupností počítat a přizpůsobit tomu naplánované zadávací řízení.

Co se týká standardních situací:

  • Odeslání oznámení o zahájení – v tuto chvíli zadavatelé s předstihem vědí, že zadávací řízení, které je nutné zahájit postupem podle §212 není možné zahájit v období pracovních dní v celém týdnu od 23. do 27. října(není započítán víkend, kdy zahájení nepředpokládáme), tedy pokud se datum plánovaného zahájení blíží těmto dnům, je lépe ho posunout před nebo za tyto termíny. Doporučujeme s ohledem na nefunkčnost zahájit po těchto termínech (viz. odesílání opravných formulářů).
  • Odeslání oznámení o výsledku – pokud se v období na konci října (týden 23. až 27. 10.) blíží lhůta pro povinné zveřejnění ukončení Vašeho zadávacího řízení, je nutné brát v úvahu, že pokud poslední dny lhůty vycházejí na tyto dny, nebude možné formulář odeslat a lhůtu tak dodržet.
  • Odeslání oznámení změn nebo dodatečných informací – nejvíce nahodilou situací, kterou Zadavatel není schopen zcela naplánovat je potřeba odeslání opravného formuláře, kdy nejčastěji v těchto případech půjde o prodloužení lhůty pro podání nabídek v již započatých zadávacích řízeních. Jedná se o pět pracovních dní (pokud nepočítáme odeslání 20.10. ve večerních hodinách), které mohou kolidovat s potřebou zveřejnění dodatečné informace, na jejímž základě k prodloužení lhůty dochází. Vzhledem k tomu, že Zadavatel má 3 pracovní dny na zveřejnění vysvětlení, se kterým by bylo zapotřebí odeslat formulář, faktický problém by nastal v případě, že žádost o vysvětlení Zadavatel obdrží na začátku odstávky (např. 20. 10. večer nebo 23., 24. 10.), kdy čas k rozhodnutí o prodloužení lhůty může způsobit, že zadavatel by nebyl schopen rozhodnout o případě změně včas, respektive v návaznosti na tuto změnu zveřejnit opravný formulář. Zde se nabízí v podstatě dvě řešení:
    • pokud zadavatel nestihne odeslat formulář do 20. 10. do 18:00 a tedy neodešle ho ani v následujících pracovních dnech, protože to technicky nebude možné, nebude tedy možné zveřejnit vysvětlení na profilu a souvztažně odeslat formulář – pak může Zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek navíc o tolik dní, o kolik bude ve zpoždění se zveřejněním (které musí navazovat na odeslání formuláře) – v návaznosti na §99 odst. 4., tedy pokud Zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá včasprodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny
    • další možností je samozřejmě pokusit se reagovat flexibilně a v případech, kde je to možné raději uspíšit proces vedoucí ke schvalování změny zadávací dokumentace a odeslat formulář (a zveřejnit vysvětlení) raději dříve, avšak takové řešení bude možné pouze v omezeném množství případů a obecně není možné ho doporučit, protože případné nepřesnosti by mohly vést k dalším dotazům a následně dalšímu prodlužovaní lhůty.

Navíc v části tohoto období nebude Věstník fungovat ani pro prohlížení webové stránky, to by ovšem nemělo znamenat žádný zásadní problém. Myslet je potřeba i na to, že rozpracované (uložené) formuláře, které nebudou zveřejněny do 20. 10. 2023 (do 18:00) trvale zmizí.

Kompletní informace najdete na stránkách MMR i VVZ:

Přechod na eForms – plánovaná odstávka Věstníku