Aktuální situace a změny

Změny v termínech seminářů

AKTUALIZACE NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ SPOJENÝCH SE STAVEM NOUZE

 

Ve spojitosti se zavedenými opatřeními a v zájmu zabránění šíření nemoci jsme nuceni přeložit konání všech seminářů, které se měly konat do konce dubna.
Většina z přihlášených účastníků dotčených seminářů nám již potvrdila změnu termínů, se všemi účastníky budeme nadále v kontaktu a budeme Vás informovat podle aktuálního vývoje.
V případě jakýchkoliv organizačních dotazů se obracejte na adresu veronika.slavikova@cmud.cz.

Všem, kteří aktuálně řeší probíhající (zadané) veřejné zakázky nabízíme bezplatnou možnost konzultace, do které se po odborné stránce zapojí i mnozí z našich lektorů. Případné dotazy směřujte na adresu info@cmud.cz.

V níže uvádíme všechny semináře z března a dubna, kde došlo k přeložení termínu:

SEMINÁŘ - NOVÝ TERMÍN
Kontrola veřejných zakázek - 12. května 2020
Komunikace I. - 14. května 2020
Komunikace II. - 15. května 2020
Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ vs. změna nabídky - 8. června 2020
Kontrola a kontrolní protokoly I. - 17. června 2020
Kontrola a kontrolní protokoly II. - 18. června 2020
Hospodaření organizačních složek státu - 15. června 2020
Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech - 16. září 2020
Prováděcí vyhlášky k ZZVZ - 22. září 2020
Veřejné zakázky A-Z I. - 30. září  a 1. října 2020
Veřejné zakázky A-Z II. - 7. a 8. října 2020
Veřejné zakázky - základní orientace v zákoně - 13. října 2020
Tvorba zadávací dokumentace - 14. října 2020
Time management - 5. listopadu 2020
Výkladová stanoviska k ZZVZ - 26. listopadu 2020
NEN - termín není v tuto chvíli stanoven
Pojištění odpovědnosti zadavatele - termín není v tuto chvíli stanoven

Nadále budeme celou situaci sledovat a budeme Vás informovat o případných změnách v harmonogramu.
Do budoucna se snažíme vyvíjet alternativní způsoby, jak vzniklou situaci řešit a jak Vám zprostředkovat vzdělávání v jiném, než prezenčním režimu.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky nebo možné nápady, co by v tuto chvíli pro Vás bylo přínosem, dejte nám vědět na info@cmud.cz.

Poznámka pro administrátory a zadavatelé VZ:

Zde naleznete
základní informace
k vlivu nouzového stavu na veřejné zakázky, pokud byste si nebyli jistí postupem.

ZDE

Poznámka pro všechny, které to zajímá:

Připravili jsme
video k Time Managementu,
který měl proběhnout na začátku dubna a které jsme
zaměřili na současný nouzový stav a mimořádná opatření,
která poněkud změnila standardní běh času:
ZDE

Přejeme především hodně sil a zdraví!

Jana a Hana Dvořákovy