Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Kód: B/11
Termín: 22.05.2024
Čas konání: 9,00 – 13,30
Místo konání:
Praha, K-Centrum SMOSK,
Senovážné náměstí 23
Cena bez DPH: 2448,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-288/2018 - "Kontrola a kontrolní protokoly I – kontrola krok za krokem"

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Více k online přenosům zde.

Kontrola a kontrolní protokoly I. - kontrola krok za krokem

CÍLEM TÉTO ČÁSTI I. JE SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY S PRÁVNÍ ÚPRAVOU KONTROLY VYKONÁVANÉ V RÁMCI VEŘEJNÉ SPRÁVY, KROK ZA KROKEM.

Součástí kurzu jsou chronologicky na sebe navazující postupy při výkonu veřejnosprávní kontroly v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), včetně komentářů k tomuto zákonu, a vybrané části zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, týkající se části veřejnosprávní kontroly.

V rámci semináře obdrží účastnící praktické rady a tipy, jaké obsahové náležitosti jsou pro související dokumenty důležité (např. protokol o kontrole, vyřízení námitek).

Osnova:

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád):

 • působnost, formy kontroly,
 • pověření ke kontrole, zahájení kontroly,
 • práva a povinnosti kontrolujícího/kontrolované osoby,
 • protokol o kontrole,
 • námitky a jejich vyřízení,
 • ukončení kontroly,
 • správní delikty,
 • úkony navazující na kontrolu, atd.

Zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole):

 • pojmy, rozsah finanční kontroly,
 • účel a druhy kontrol,
 • kontrolní metody,
 • principy "3E"
 • kontrolní skupina, atd.

Určení a předpokládané znalosti:

KURZ JE URČEN VŠEM PRACOVNÍKŮM VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ KONTROLU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ, KONTROLU PŘÍJEMCŮ

DOTACÍ, KONTROLU V RÁMCI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ. KURZ NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI.

Na tento kurz navazuje seminář ke kontrole "...kontrolní zjištění v praxi", který je ušitý na míru těm, kdo chtějí znát ještě více praktických návodů a postupů při kontrole v praxi.

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

 

Nezávazná rezervace

Nezávazná rezervace semináře
Rezervací se nezavazujete k platbě ani nenahrazuje závaznou objednávku.
Jméno a příjmení účastníka semináře, pokud není v době rezervace možné upřesnit, vyplňte jméno objednatele.
Organizace, za kterou je vytvářena NEZÁVAZNÁ REZERVACE.
Předpokládaný počet účastníků.
Pokud nám zanecháte telefonický kontakt, bude pro nás snadnější Vás kontaktovat v případě, že bude rezervaci potřeba potvrdit, prodloužit, zrušit nebo jinak upravit.
Pokud nám chcete něco sdělit nebo uplatnit kód slevy, zde máte prostor.

Komentáře

No Thoughts on Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Leave A Comment