Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Kód: A/211
Termín: 16.03.2022
Čas konání: 9,00 – 13,45
Místo konání:
Praha, K-Centrum SMOSK,
Senovážné náměstí 23
i ONLINE
Cena bez DPH: 2720,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-533/2018 - "Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek"

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Více k online přenosům zde.

Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek

CÍLEM KURZU JE PODROBNĚ SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY S OBSAHEM VYHLÁŠEK A NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÉ BLÍŽE ROZVÁDĚJÍ ÚPRAVU NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JEJICH ZNALOST JE POTŘEBNÁ K ÚSPĚŠNÉMU PROVEDENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ. 

Předmětem kurzu jsou jednak předpisy, které se použijí při všech druzích zadávacích řízení (předpisy o publikaci formulářů, podmínek používání elektronických nástrojů, finančních limitů či částky náhrady nákladů při řízení před ÚOHS), ale i předpisy stanovující bližší pravidla pro specifické oblasti, tj. vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a nařízení vlády určující konkrétní požadavky při nákupu motorových vozidel 

Osnova:

  • Základní informace o zákonu o zadávání veřejných zakázek, zmocňovací ustanovení a přehled prováděcích přepisů
  • Vyhláška č. 168/2016 Sb. o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
  • Vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  • Vyhláška č. 170/2016 Sb. o stanovení částky náhrady nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
  • Nařízení vlády č. 172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
  • Vyhláška č. 260/2016 Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností certifikátů shody 

Určení a předpokládané znalosti:

KURZ JE URČEN JAK PRO „OSTŘÍLENÉ“ ZADAVATELE, ALE I PRO ZADAVATELE ZAČÁTEČNÍKY.

Nezávazná rezervace

Rezervací se nezavazujete k platbě ani nenahrazuje závaznou objednávku.
Jméno a příjmení účastníka semináře, pokud není v době rezervace možné upřesnit, vyplňte jméno objednatele.
Organizace, za kterou je vytvářena NEZÁVAZNÁ REZERVACE.
Předpokládaný počet účastníků.
Pokud nám zanecháte telefonický kontakt, bude pro nás snadnější Vás kontaktovat v případě, že bude rezervaci potřeba potvrdit, prodloužit, zrušit nebo jinak upravit.
Pokud nám chcete něco sdělit nebo uplatnit kód slevy, zde máte prostor.

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

Na online formu je 10% sleva oproti prezenční standardní prezenční formě. 

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.