Možné dotazy k mimořádným opatřením ve vztahu k VZ

Veřejné zakázky a nouzový stav

V rámci probíhajících zadávacích řízení v současné situaci nedokážeme vždy postupovat striktně podle ZZVZ. Stejně tak se nám může stávat, že v průběhu zakázek realizovaných na základě výběru dle ZZVZ objektivně nedokáže zadavatel nebo dodavatel, popřípadě oba plnit své závazky, vyplývající ze smluv. 

Pokud je to způsobeno opatřeními souvisejícími se současnou pandemií koronaviru, může se jednat o vyšší moc (nemůže se samozřejmě jednat o zneužití této situace a její použití jako záminky neplnění povinností).

Je potřeba si uvědomit, že v současné situaci se většina z nás snaží o vstřícné kroky, vynecháváme kroky, které často považujeme za byrokratické i v „mírových“ dobách, jsme nyní benevolentnější k nedodržování termínů, smluv ale i dalšího.

Nikdo z nás nepochybuje, že důsledkem této pandemie budou škody. Tyto škody se budou řešit a uplatňovat po ukončení tohoto mimořádného stavu a troufám si tvrdit, že v situaci, kdy již nebude, minimálně stejná, vůle k promíjení nedodržování závazků všeho druhu.

Domnívám se, že je tedy velice důležité, přes všechny současné překážky (které se v „mírové“ době jistě budou jevit v trochu jiném světle a navíc – po válce je každý generálem) v rámci:

  • Probíhajících zadávacích řízení postupovat stále striktně podle zákona, soustředit se na dodržování termínů a dokumentaci k zakázce. Současný ZZVZ nám díky (svého času tolik odmítané až nenáviděné elektronizaci) umožňuje většinu činností provádět při zachování nařízení Vlády ČR.
    1. Jeden problém se jeví v oblasti stavebních zakázek při prohlídkách místa plnění, zde je samozřejmě jedním z řešení prohlídky posunout na pozdější termín, jen, prosím, nezapomeňme to udělat v souladu se zákonem a za dodržení všech termínů. U zakázek podle zákona to budeme mít zdokladováno díky elektronizaci. U VZMR, opět, prosím, nezapomeňme na dokumentaci.
    2. Dalším problémem může být jednání hodnotících komisí, zde je možné využít skutečnosti, že dle současného ZZVZ hodnotící komise nemusíme ve většině mít. Pokud na nich trváme, víme, že mohou jednat per rollam a v neposlední řadě jejich jednání můžeme opět posunout.
    3. Velký problém jistě bude lidský faktor, nemocnost i zde je možné zakázku prodloužit nebo zrušit, jen to opět musíme udělat správně.
  • U probíhajících, už realizovaných zakázek, zvláště těch, které jsou hrazeny z prostředků EU se domnívám, že je třeba velice důkladně zdokumentovat všechny změny ke kterým dochází oproti uzavřeným smlouvám včetně důvodů těchto změn. Myslím, že nemusíme bazírovat na formální stránce této dokumentace, ale nejen, že si po mnoha měsících nebudeme vše pamatovat, ale tou dobou bude už důležitější než současné hektické a opravdu neřešitelné situace, ze kterých se stanou úsměvné nebo tragické příběhy, ale pouze příběhy, mít zajištěny důkazy pro případ budoucího dokládání eventuálně i sporů.

V případě jakýchkoli dotazů, pokud to bude v našich možnostech, rádi a za eventuálního využití konzultací s našim lektorským týmem, pomůžeme.

Zdraví a optimismus přeje

kolektiv ČMÚD

Pokud máte jakékoliv dotazy k tomuto tématu, budeme rádi, když nám zašlete Váš dotaz:

Komentář nebo dotaz
Čeho se týká Váš komentář nebo dotaz.
Pokud chcete, uveďte své jméno nebo organizaci.
Pokud chcete, abychom s Vámi nadále zůstali v kontaktu, uveďte svůj e-mail.