Novela ZZVZ

Seminář: Novela k ZZVZ

Poslední termín před uvedením v platnost

NOVELA ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Od podzimu proběhl seminář k novele ZZVZ již třikrát, od začátku roku vešly v platnost již některé novelizace.

Co je nového?

Zadavatele v současné době zajímá nejvíc novelizace platná k     1. 1. 2021 k zodpovědnému zadávání.

Aktuálně platné změny:

-            nové zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací

-            změny v úpravě zjišťování skutečného majitele

Na semináři se dozvíte nejen, co nové zásady ve výsledku znamenají pro zadavatele, ale zároveň se seznámíte i s expertním stanoviskem MMR.

Otázka: Může zadavatel v rámci odpovědného zadávání jako kritérium stanovit požadavek na lokální dodavatele?

Otázka: Jak se promítne nová zásada dle §6 odst. 4 do DNS?

Otázka: Nestane se zadávání v souvislosti s novými zásadami odpovědného zadávání komplikovanější a nemůže mít vliv na zdražení zakázky?

Na tyto a další otázky jsme  odpovídali v souvislosti s již platnou novelizací.

Co bude platné už v druhé polovině roku?

Od polovinu roku očekáváme platnost navrhované novely, ta by měla především odstranit nedostatky v současném znění zákona, snížit administrativní náročnost na zadavatele i dodavatele a odstraňuje nepřiměřenou přísnost některých pravidel.

Co se ještě řešilo:
 • jak postupovat u dodavatele, který nemá skutečného majitele – například právní forma v.v.i.
 • platnost a účinnost novelizací i vetší novely
 • předkládání dokladů od vybraného dodavatele
 • a další dílčí dotazy, například ke změně v §14, definice VZ na dodávky (například zda se do tohoto započítává operativní leasing), apod.

Předchozí termíny seminářů byly velice přínosné, bohužel se z kapacitních důvodů nedostalo na všechny, proto je ještě před platností novely vypsán jeden termín v dubnu.

Nenechte si tedy ujít následující termín 12. dubna a přihlaste se raději co nejdříve.

Pokud seminář proběhne online, což prozatím předpokládáme, kapacita je z technických důvodů omezena na 70 účastníků. Vzhledem k tomu, že se blíží platnost novely, nečekejte proto dlouho s přihlašováním nebo využijte nezávazné rezervace.

 

 

 

CHYSTANÁ NOVELA

předpokládaná účinnost  ČERVENEC 2021

snížení administrativní náročnosti:

 • předkládání dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
 • zrušení povinnosti uzavírat smlouvu v rámci elektronické formy komunikace

nepřiměřená přísnost právní úpravy:

 • u institutu jistoty a zadávací lhůty
 • zmírnění důsledků neoznámení změny kvalifikace podle § 88 odst. 1.
 • umožnění uzavírat rámcové dohody i na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu
 • je odstraňován 50% limit pro změnu smlouvy, resp. hodnotu změny, neboť dostatečná limitace změny je již obsažena v  § 222 odst. 9, kde je maximální možný nárůst ceny veřejné zakázky limitován 30 %.

vyjasnění některých pravidel:

 • regulace postupu při zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném režimu, v dynamickém nákupním systému, či na základě rámcové dohody

odstraňování  legislativně technických chyb a nedostatků

Mgr. Pavel Herman

Lektor: Mgr. Pavel Herman

Seminář: Novela k ZZVZ

Poslední termín před uvedením v platnost