Vzdělávání podle zákona č. 312/2002. Sb.

Zákon č. 312/2002 Sb.

Při přihlašování prosím VŽDY uvádějte, zda se hlásíte jako úředníci podle zákona č. 312/2002 Sb. (Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů) a to i na přihláškách zasílaných e-mailem nebo formou jiné objednávky, než prostřednictvím webových online přihlášek.

Pokud si nejste jisti:

  • Jako úředníka definuje § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. zaměstnance územního samosprávného celku podílejícího se na výkonu správních činností zařazeného do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy.
  • Zákon nevztahuje na osoby, které mají s obcí uzavřenou některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzn. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti (§ 232 a násl. zákoníku práce), byť by tyto osoby vykonávaly nebo se podílely na výkonu správních činností.
  • Územními samosprávnými celky jsou podle § 2 odst. 1 obec a kraj a pro účely zákona též hlavní město Praha, město, statutární město a městská část hlavního města Prahy.
  • Správními činnostmi se pro účely zákona rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů.
  • Více viz. původní zdroj E-pravo (ZDE) nebo v kompletním znění zákona (ZDE)

V případě, že sebe nebo své zaměstnance nepřihlásíte jako úředníky, ačkoliv se jedná o zaměstnance územního samosprávného celku, budeme se snažit ověřit, zda se hlásíte jako úředníci, ale nezaručujeme správnost evidence podle zákona, pokud se nám nepodaří takové údaje ověřit.

Akreditované kurzy podle zákona č. 312/2002 Sb.

Název Č. akreditace Oblast Aktuálně vypsaný termín
AKREDITACE INSTITUCE AK/I-13/2006 x x
Postupy poskytovatelů dotací při porušení podmínek dotací - workshop AK/PV-646/2018 Dotace ZDE
Kontrola a kontrolní protokoly - řešení kontrolních zjištění v praxi AK/PV-79/2019 Kontrola ZDE
Kontrola a kontrolní protokoly I – kontrola krok za krokem AK/PV-288/2018 Kontrola ZDE
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech AK/PV-281/2018 Kontrola ZDE
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů AK/PV-153/2019 Kontrola ZDE (termín bude upřesněn)
Zásady nového zákona o řízení a kontrole AK/PV-623/2017 Kontrola ZDE
Způsobilost výdajů AK/PV-282/2018 Kontrola ZDE
Co dál s GDPR? AK/PV-649/2018 Ostatní ZDE
Praktické otázky veřejné podpory v aktuální praxi AK/PV-559/2019 Ostatní ZDE
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv AK/PV-622/2017 Ostatní ZDE
Zákon o svobodném přístupu k informacím AK/PV-450/2019 Ostatní ZDE
Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek a praktické problémy jeho evidence a účtování AK/PV-289/2018 Účetnictví ZDE
Informace vyplývající z účetní závěrky AK/PV-647/2018 Účetnictví ZDE
Inventarizace AK/PV-530/2018 Účetnictví ZDE
Kurz účetnictví od A-Z pro kontrolní a řídící pracovníky AK/PV-285/2018 Účetnictví ZDE
Praktické příklady účtování AK/PV-532/2018 Účetnictví ZDE
Problematika porušování zákona o účetnictví AK/PV-57/2020 Účetnictví ZDE
Transfery, praktické problémy jejich účtování AK/PV-286/2018 Účetnictví ZDE
Elektronizace veřejných zakázek AK/PV-456/2018 VZ ZDE
Chyby ve veřejných zakázkách AK/PV-457/2018 VZ ZDE
Kvalifikace ve veřejných zakázkách AK/PV-531/2018 VZ není vypsán termín (v případě zájmu nás kontaktujte ZDE)
Národní elektronický nástroj - NEN AK/PV-458/2018 VZ ZDE
Ochrana proti postupu zadavatele AK/PV-648/2018 VZ není vypsán termín (v případě zájmu nás kontaktujte ZDE)
Otázky a odpovědi k veřejným zakázkám AK/PV-449/2019 VZ není vypsán termín (v případě zájmu nás kontaktujte ZDE)
Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek AK/PV-533/2018 VZ ZDE
Tvorba zadávací dokumentace AK/PV-53/2020 VZ ZDE
Veřejné zakázky základní orientace v zákoně AK/PV-471/2018 VZ ZDE
Veřejné zakázky malého rozsahu AK/PV-529/2018 VZ ZDE
Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS AK/PV-54/2020 VZ ZDE
Výkladová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek AK/PV-528/2018 VZ ZDE
Zadávání veřejných zakázek A-Z II. AK/PV-56/2020 VZ ZDE
Zadávání veřejných zakázek dělených na části AK/PV-284/2018 VZ ZDE
Zadávání veřejných zakázek od A do Z I. AK/PV-55/2020 VZ ZDE
Zadávání veřejných zakázek v roce 2018 AK/PV-283/2018 VZ ZDE
Kontrola veřejných zakázek AK/PV-287/2018 VZ, Kontrola ZDE