Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Kód: A/223
Termín: 25.05.2021
Čas konání: 9:00-15:00
Místo konání:
Praha
Cena bez DPH: 2550,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-54/2020 - "Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS"

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Více k online přenosům zde.

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Vše co potřebujete znát v oblasti zadávání, vedení a kontroly veřejných zakázek na stavební práce:
•    Seznámení se zákonem o veřejných zakázkách, se zaměřením na stavební zakázky, zejm. s technické podmínky VZ.

Definice stavebních prací a dodávek včetně praktických příkladů, kdy se jedná o stavební práci a kdy o dodávku.
•    Komentář k vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
•    Výstupy a ukázky práce ÚRS.
•    Diskuze

Komentáře