Zákon o svobodném přístupu k informacím

Kód: E/13
Termín: 9.11.2021
Čas konání: 9:00 - 15:00
Místo konání:
Praha
Cena bez DPH: 2350,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-450/2019 - "Zákon o svobodném přístupu k informacím"

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Více k online přenosům zde.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

AKTUÁLNÍ VÝZNAMNÉ NOVELIZACE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PŘINESOU NAPŘÍKLAD INFORMAČNÍ PŘÍKAZ NEBO NOVÉ OKRUHY CHRÁNĚNÝCH INFORMACÍ. OBJASNÍ VZTAH INFOZÁKONA K EVROPSKÉMU NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VČETNĚ NOVÉHO ZÁKONA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SPRÁVNÍMU ŘÁDU, PŘESTUPKOVÉMU ZÁKONU A DALŠÍM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM.

Novela platná od 24. dubna 2019 (účinnost od 1. 1. 2020), aktuální rozsudky a další připravované změny s předpokládanou účinností v 1. pololetí 2020 přinášejí informační příkaz při odvolání i při stížnosti, jeho vykonatelnost, nové okruhy chráněných informací (např. „bezpečnostní opatření“), novou zálohu na úhradu a její výpočet a lhůtu, nově zavedený přezkum a nový nadřízený orgán například pro obecní obchodní společnosti. Seminář se zaměřuje na tyto novinky, ale též na zjednodušení poskytování informací, jak řešit netypické situace, kverulační žádost podle nové úpravy (zneužití práva), jak chránit osobní údaje, a další informace.

Seminář poskytne odpovědi na otázky: Jak vyřizovat žádosti o informace? Jak řešit žádosti zneužívající právo na informace (šikana, kverulace)? Jak poskytovat informace o platech a odměnách? Jak poskytovat údaje z databází, opakovaně či nově vytvářené informace? Jak nadřízený orgán vydá informační příkaz? Jak ho splní povinný subjekt? V jakých formátech informace poskytovat žadatelům a zveřejňovat na webu? Jak vykládají zákon soudy?

Doporučí postupy při realizaci přímého přenosu jednání, zveřejňování smluv, veřejných zakázek, faktur.

Objasní vztah Infozákona k evropskému nařízení o ochraně osobních údajů včetně nového zákona o zpracování osobních údajů, správnímu řádu, přestupkovému zákonu a dalším právním předpisům.

Obsah:

 • Ústavní základy práva na informace a otevřenosti veřejné správy
 • Systematika otevřenosti veřejné správy (přístup k informacím, otevřenost rozhodování, účast veřejnosti, šíření informací, soukromý a veřejný sektor)
 • Novinky: upřesnění veřejných institucí jako povinných subjektů, nové ochrany informací, informační příkaz, záloha na úhradu nákladů, odmítnutí žádosti pro zneužití práva, dotčené osoby, zjednodušená anonymizace,
 • Praktické postupy při vyřízení žádosti o informace, předcházení sporům
 • Pojmy, důležité prvky, definice
 • Vztahy k jiným zákonům
 • Zvláštní formy přístupu k informacím
 • nahlížení do spisu
 • pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
 • zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce a kraje, členové zastupitelstva, osoby s právním zájmem)
 • veřejnost a neveřejnost jednání
 • Ochrana informací - některé specifické situace
 • osobní údaje a soukromí
 • obchodní tajemství
 • autorské právo
 • informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol
 • další omezení práva na informace
 • vztah k povinnosti mlčenlivosti
 • Úhrada nákladů za poskytování informací
 • Případy z praxe (zejména podle dodaných konkrétních otázek), některé rozsudky
 • Dotazy účastníků, řešení modelových případů
 • Určení a předpokládané znalosti: Seminář je určen pracovníkům všech orgánů veřejné správy, ale i veřejných institucí (školy, ovládané obchodní organizace apod.). Je vhodný pro příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny, a další právnické osoby, ovládané státem nebo samosprávou, tedy například obecní a krajské firmy, jak jsou dopravní podniky nebo technické služby.Určení a předpokládané znalosti: kurz je určen jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

Na online formu je 10% sleva oproti prezenční standardní prezenční formě. 

Hodnocení

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím zde nejsou žádná hodnocení, buďte první!)
Loading...

Nezávazná rezervace

Nezávazná rezervace semináře
Rezervací se nezavazujete k platbě ani nenahrazuje závaznou objednávku.
Jméno a příjmení účastníka semináře, pokud není v době rezervace možné upřesnit, vyplňte jméno objednatele.
Organizace, za kterou je vytvářena NEZÁVAZNÁ REZERVACE.
Předpokládaný počet účastníků.
Pokud nám zanecháte telefonický kontakt, bude pro nás snadnější Vás kontaktovat v případě, že bude rezervaci potřeba potvrdit, prodloužit, zrušit nebo jinak upravit.
Pokud nám chcete něco sdělit nebo uplatnit kód slevy, zde máte prostor.

Komentáře